Fraude

Acquisitiefraude (update)

Bij de afdeling ondernemersservice en onze juristen komen doorlopend meldingen binnen over telefonische verkoop door malafide belbedrijven. Acquisitiefraude, ook wel advertentiefraude genoemd, is een vorm van fraude waarbij men opdrachten (voor advertenties) werft, terwijl met niet van plan is daar iets voor te doen.

De volgende vormen kwamen wij in de afgelopen periode tegen:

Energiecontracten

Telefonische verkoop waarbij wordt voorgehouden dat er wordt geworven voor een collectieve inkoop van energie en bij voldoende deelnemers wordt er een contract afgesloten. In werkelijkheid wordt de ondernemer steeds gekoppeld aan één en dezelfde energiemaatschappij.

Advertenties

Telefonische verkoop waarbij vooral gericht wordt gebeld naar filialen voor een vermelding in een lokale gids. Vaak wordt een associatie gemaakt met de stad of gemeente, waardoor verwarring ontstaat. Er wordt steevast eerst een wervend gesprek gehouden en wanneer de werknemer zodanig is gekneed dat die akkoord is om een overeenkomst te sluiten, wordt er een opname gemaakt. In die opname (ook wel voicelog genoemd) wordt gevraagd of het besproken contract met daarbij de prijs correct is, of de betreffende werknemer bevoegd is om deze overeenkomst te sluiten en een bevestiging van het mailadres waar alles naartoe kan worden gestuurd. Daarna wordt het de opname en het gesprek heel snel beëindigd.

Bij deze vorm van advertentiefraude zijn het vaak bedrijfsleiders in een filiaal, die worden overrompeld door verkoper en worden bewogen om de ogenschijnlijk logische en gebruikelijke overeenkomst te sluiten.

Een andere vorm van advertentiefraude is dat op slinkse wijze wordt voorgedaan en wordt gewezen op een reeds bestaande normale advertentie, waarbij een fout werd opgemerkt en een bevestiging wordt gevraagd om de fout te herstellen. De bevestiging zit dan zodanig in elkaar dat er een ‘nieuwe overeenkomst’ tot stand komt zonder dat je het door hebt. Dit is misleiding, dan wel bedrog.

Instructie aan werknemers

Instrueer werknemers om niet in te gaan op telefonische verkoop. Ook niet als het lijkt op een ‘vanzelfsprekendheid’ zoals een vermelding in een lokale gids.

Tenaamstelling

Welke aanduiding voor je onderneming wordt gebruikt door de verkoper? Let goed op de tenaamstelling van de onderneming als je de stukken ontvangt.

Overeenkomst?

Als je facturen van een advertentiebureau ontvangt en achteraf het gevoel heeft te zijn misleid, dan is het advies om de factuur niet te betalen. Als je de facturen onbetaald laat, is het van groot belang om verweer te voeren tegen de vordering. Met andere woorden: je moet het advertentiebureau laten weten dat je het niet met de eis eens bent en vooral waarom niet. Op deze pagina van de politie vind je algemene tips.

Onbevoegdheid werknemer

Beroep je (als het kan) op de onbevoegdheid van de betreffende werknemer die een akkoord zou hebben gegeven. In beginsel zijn alleen personen bevoegd die zijn vermeld bij de inschrijving van de kamer van koophandel. Daarnaast kan het zijn dat de wederpartij (verkoper) op grond van een verklaring of gedraging van de ander (je medewerker) onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat er een toereikende volmacht was verleend.

Incassobureau of deurwaarder?

Heb je een brief gehad van een deurwaarder of een incassobureau; geen paniek! Een heldere en duidelijke reactie is vaak voldoende. Heb je eenmaal een afwijzend standpunt ingenomen, dan heeft het geen zin om nog te reageren op nadere brieven van het incassobureau of de deurwaarder. Of een incassobureau of deurwaarder daadwerkelijk een procedure gaat starten is maar de vraag.

Oplopende kosten?

Ingeval van een procedure zal de verkoper aanspraak maken op buitengerechtelijke kosten en proceskosten. Deze kosten zullen niet een veelvoud bedragen van de oorspronkelijke hoofdsom. Laat je dus niet leiden door de dreiging van kosten.

Aangifte doen

Als je gedupeerd bent door acquisitiefraude, door bijvoorbeeld spookfacturen, advertentiefraude, valse e-mails en of CEO-fraude, dan kan je hiervoor bellen met de politie via 0900-8844. Doe altijd aangifte!

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.