Dalende omzetten voor de woonbranche in het vierde kwartaal, 2022 eindigt met een licht lagere omzet

1 februari 2023

bron: INretail woonwinkelmonitor

Het vierde kwartaal laat een daling van de omzet zien in de woonbranche van 7% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. Dit sluit aan bij de trend die we al langer zagen in 2022. Na de goede start in het eerste kwartaal van 2022, zien we in de kwartalen daarna lagere omzetten in vergelijking met de omzetten in 2021. Verklaarbaar, gezien alle ontwikkeling die zijn ontstaan na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. In het vierde kwartaal hadden met name de meubelzaken (-6,6%) en de keukenspeciaalzaken (-12,0%) het lastig. De woningtextiel- en slaapspeciaalzaken realiseerden in het vierde kwartaal een omzet die op ongeveer hetzelfde niveau zat als 2021. De gemengde zaken realiseerden in het laatste kwartaal zelfs een flinke plus van 9,5%

Cumulatief sluit de woonbranche het jaar af met een kleine min van 1,5% in vergelijking met 2021. Geen slecht resultaat, gezien alle ontwikkelingen in 2022. Ook vergelijken we 2022 met het coronajaar 2021, waarin we juist een extra toename zagen van bestedingen in en om het huis. Wel komt er nu een einde aan een periode van maar liefst acht(!) achtereenvolgende jaren van omzetgroei in de woonbranche. Voor 2022 moet de kanttekening geplaatst worden dat de genoemde percentages niet alles zeggen. In 2022 zijn over de hele breedte van onze branche de inkoopprijzen aanzienlijk gestegen. Houden we daar rekening mee, dan kunnen we stellen dat de volumedaling hoger ligt dan de hier genoemde percentages.

2022 was een uitdagend jaar, zowel voor de consumenten als de ondernemers. We zijn als woonbranche geconfronteerd met extreme inflatiecijfers en fors stijgende energiekosten. Dit zorgde voor veel onzekerheid bij de consument. Het consumentenvertrouwen daalde van -28 in januari naar een historisch lage waarde van -59 in oktober. En dat merkten we met name in zomerperiode waarin we de traffic ver zagen terugvallen. Ondernemers waarbij het energiecontract afliep, werden geconfronteerd met hoge energielasten. De hoge inflatiecijfers zorgen ook voor stijgende huurkosten, aangezien pandeigenaren op basis van inflatiecijfers huuraanpassingen kunnen doorvoeren. Positief daarentegen was dat de sale periode aan het einde van het jaar goed is verlopen.

Vooruitkijken

De komende maanden moet blijken wat de effecten zijn van alle overheidsmaatregelen (o.a. energieplafond) op de woonbestedingen van consumenten. Voor 2023 is het zaak om niet alleen te focussen op commercie, maar ook op rendement. De bedrijfskosten stijgen dit jaar aanzienlijk (loonkosten, energie en huurkosten) en beïnvloeden het netto rendement. Werk met scenario’s en maak gebruik van deze tools die wij voor je hebben ontwikkeld. Zie je liquiditeitsprobleem ontstaan, ga dan het gesprek aan met je accountant of met één van onze bedrijfsadviseurs. Samen met jou zoeken zij naar mogelijke oplossingen.  

Tot slot

De krapte op de arbeidsmarkt is de komende jaren structureel. Het is belangrijk om medewerkers betrokken te houden en ze het gevoel te geven dat zij worden gewaardeerd. In de loopbaan lifecycle vind je allerlei tips rondom het vinden, aannemen en behouden van medewerkers.

Bert-Jan van der Stelt

Bert-Jan van der Stelt

Branchespecialist wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.