Lobby standpunt: Versterk onze steden en dorpen

Lobby standpunt: Versterk onze steden en dorpen

25 januari 2021

De retail is cruciaal voor de leefbaarheid van dorpen en steden en die rol blijft nog te vaak onderbelicht. Daar gaan we aan werken, want winkels en ondernemers zijn onmisbaar voor de vitaliteit, leefbaarheid en saamhorigheid van en in plaatsen. 

Veel meer dan nu gebeurt, is het nodig dat de overheid ondernemers betrekt bij keuzes voor nieuw of ander beleid. Lokaal en nationaal moet afgewogen en getoetst worden wat de impact van plannen is op ondernemers in dorpskernen, winkelgebieden en binnensteden. Nu missen we regie en beleid op nationaal niveau voor de retail. In 2003 werd dat losgelaten, maar bijna 18 jaar later zien we wat de gevolgen zijn. Daarom is het nodig dat er weer landelijk retail beleid komt met een bredere scope dan alleen gericht op ruimtelijke ordening. Ondernemen in de retail is veel meer! Het economische en maatschappelijke belang telt ook.

We voeren lobby voor:

  • Wij pleiten voor nationale verantwoordelijkheid en een helder beleidskader voor de retail, ook gericht op de economie in de stad- en dorpskernen.
  • Dorpskernen, winkelgebieden en binnensteden zijn onmisbaar in een strategie voor vitaliteit, leefbaarheid en saamhorigheid in de Nederlandse maatschappij. INretail vindt dat de politiek dit actief moet meenemen bij het stimuleren van een aantrekkelijk Nederlands vestigingsklimaat.
  • Door de coronacrisis krijgen gemeenten nog moeilijker hun financiële huishoudboekje op orde. Het risico op hogere lokale lasten stijgt en noodzakelijke investeringen in winkelgebieden en in ruimtelijke ordening worden eerder aan de markt overgelaten. De nationale overheid moet gemeenten steunen zodat het mogelijk blijft om lokale leefbaarheid te versterken. Door corona getroffen ondernemers korting geven op lokale lasten ontstaat ruimte om te kunnen investeren in de eigen toekomst en daarmee in die van het winkelgebied. 
  • De retail is uniek en haar positie in de Nederlandse samenleving ook. Kenmerkend zijn lage marges, hoge volumes, arbeidsintensiviteit en flexibiliteit van ondernemers en werknemers. INretail wil een ‘retailtoets’ die deze kenmerken meeweegt bij voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving.
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Directeur Belang & Beleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.