Stagevergoeding

Minister Dijkgraaf informeert leerbedrijven over Stagepact

5 september 2023

Alle mbo erkende leerbedrijven hebben op 31 augustus jongsleden een brief van de minister van onderwijs ontvangen waarin informatie staat over afspraken die de MBO raad- VNO-NCW en /MKB Nederland hebben gemaakt in het kader van het Stagepact.

Doelstelling van het Stagepact is om iedere student door middel van een fijne stage op een succesvolle manier te laten kennismaken met de arbeidsmarkt.

Het Stagepact heeft 4 doelen:

  1. Het verbeteren van de stagebegeleiding
  2. Het uitbannen van stagediscriminatie
  3. Zorgen voor voldoende stages
  4. Een passende vergoeding

Voor de retail zijn er voldoende leerbedrijven en stageplaatsen beschikbaar. Met betrekking tot een passende stagevergoeding voor elke student hebben de sociale partners in de Retail non food inmiddels in de CAO een afspraak over stagevergoeding opgenomen. Deze afspraak is geldig is vanaf 1 januari 2023.

Stagiaires op mbo- en hbo niveau ontvangen een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand. Stagiaires die een deeltijd stage lopen ontvangen de vergoeding naar rato van de omvang van de stage. De stagevergoedingsregeling is niet van toepassing op leerlingen die een snuffelstage doen.

Dorien Krassenberg

Dorien Krassenberg

Beleidsadviseur onderwijs

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.