welles nietes

Welles nietes. Wie moet wie informeren bij geluidseisen VvE voor vloeren?

21 oktober 2022

Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Wonen of stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. In deze kwestie heeft een consument een vaste vloer aangeschaft voor haar appartement. Maar de buren hebben geluidsoverlast, wat nu?  

De klacht

Een consument koopt een vast te verlijmen PVC-vloer. Na enkele maanden beginnen de buren te klagen over geluidsoverlast. Daarna blijkt pas dat voor het appartementencomplex geluidsreducerende regels voor het leggen van vloeren in het reglement van de Vereniging van Eigenaren staan. Had de ondernemer daar naar moeten vragen of had de consument de ondernemer moeten informeren?

De feiten

De Stichting UitgesprokenZaak.nl zet de feiten op een rij:

  • Er heeft een adviesverkoopgesprek plaatsgevonden in de winkel van de ondernemer. Er is voor het leggen een inspectie van de werkvloer geweest. 
  • Tijdens het verkoopgesprek is, volgens de consument, een plattegrond van het appartement bekeken. Andere bedrijven vragen wel naar VvE-eisen ten aanzien van geluid.
  • De ondernemer vindt dat de consument hem had moeten informeren, want niet alle VvE’s hebben geluidseisen of verbieden bepaalde vloeren en als er eisen zijn verschilt dat ook per VvE. Hij vindt het wel sneu en heeft korting op een andere vloer aangeboden.
  • Een deskundige was niet nodig, aan de gelegde vloer mankeerde niets.

Welles nietes

Moet de ondernemer de vloer terugnemen? Wat denk jij: ja of nee?

De uitspraak

Het oordeel is aan de bindend adviseur.

Nee, zegt de bindend adviseur, dat hoeft niet. Het is aan de consument om de ondernemer mee te delen dat de vloer bepaalde eigenschappen moet hebben. Er is een vloer gelegd conform de overeenkomst. Het feit dat de consument zich niet verdiept heeft in het reglement van de VvE komt voor haar risico. Het was wellicht netjes geweest om ernaar te vragen, maar de ondernemer is daartoe niet verplicht. Het is aan de consument om al dan niet van het kortingsaanbod van de ondernemer voor een nieuwe vloer gebruik te maken.

Tips en weetjes

  • In de CBW-erkend-voorwaarden staat een passage over geluidsreductie, te weten artikel 7 lid 9. Ook daar wordt uitgegaan van een door de consument gemelde wens voor geluidsreductie. Het is goed dit artikel eens te lezen, omdat er van de vloerenverkoper wél wordt verlangd dat hij op dat moment vragen stelt over de conditie van de werkvloer. Dit beding is er gekomen in het belang van ondernemers, omdat onvoldoende geluidsreductie niet alleen kan komen van een slecht gelegde vloer (ondanks de juiste tussenvloer), maar ook van een ‘slechte’ werkvloer en dat is na aanbrengen van de afwerkvloer nauwelijks aan te tonen, zonder eerst de hele afwerkvloer te slopen. De geluidsoverlast is er echter wel en de uitkomst van een procedure is onzeker!
  • Het was inderdaad wel netjes geweest als de ondernemer wél had geïnformeerd naar eventuele eisen van de VvE, die er namelijk regelmatig zijn. Er niet naar vragen maakt dat een groot risico op een zeer ontevreden klant is, dat makkelijk voorkomen kon worden. En de ondernemer had zich ook een tijdrovende procedure kunnen besparen.

Wil je weten hoe de Geschillencommissie Wonen (koop t/m 31-12-2019) en Stichting UitgesprokenZaak.nl (koop vanaf 1-1-2020) werken? Kijk dan hier en hier. En heb je vragen over een klacht die dreigt een geschil te worden? Neem dan (gratis) contact op met de ervaren mensen van de INretail Ondernemersservice, telefoon 088-9730600 of info@inretail.nl. Zij denken graag mee!

Heb je vragen over een klacht die dreigt een geschil te worden?

Neem dan (gratis) contact op met de ervaren mensen van de INretail Ondernemersservice. Zij denken graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.