Geen vraag te gek
088 973 06 00

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

In juli 2016 werd het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend door 55 kleding- en textielbedrijven.

In 2018 deden al 92 kleding- en textielmerken mee. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 48% van de omzet op de Nederlandse markt. De aangesloten organisaties streven het doel na om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.

Waarom het convenant?

Veel Nederlandse bedrijven zoeken voor de productie van hun collecties fabrieken buiten de Europese Unie. In het convenant is afgesproken om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan:

  • Bescherming tegen discriminatie;
  • Uitbannen kinderarbeid en gedwongen arbeid;
  • Het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden;
  • Het realiseren van een leefbaar loon, veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers;
  • Vermindering van negatieve milieu-impact van grondstoffen;
  • Het voorkomen van dierenleed;
  • Minder gebruik van water, energie en chemicaliën en minder chemisch afval en afvalwater.

Bekijk de afspraken in het convenant

Productielocaties

Sinds 2017 moeten de deelnemende bedrijven hun productielocaties doorgeven. De uitgebreide lijst met nu al bijna 6.000 productielocaties wereldwijd toonde in 2018 zijn functie: in meerdere gevallen konden bedrijven en andere partijen samen problemen rond vakbondsvrijheid, kinderarbeid of arbeidsomstandigheden aanpakken.

Aangesloten bedrijven

Benieuwd welke organisaties jou al zijn voorgegaan en zich hebben aangesloten bij het convenant? Bekijk het hier

Meedoen aan het Convenant

Het doel is dat in 2021 zo’n 80% van alle kleding- en textielbedrijven, actief op de Nederlandse markt, het convenant heeft ondertekend. Daarbij verwacht de consument steeds meer transparantie in jouw beleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus tijd om ook mee te doen!

Doe mee aan het convenant

Delen