Geen vraag te gek
088 973 06 00

Meedoen aan het convenant

Het doel is dat in 2021 zo’n 80% van alle kleding- en textielbedrijven, actief op de Nederlandse markt, het convenant heeft ondertekend.

Daarbij verwacht de consument steeds meer transparantie in jouw beleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus tijd om ook mee te doen!

Consument wil transparantie

Met het tekenen van het convenant laat je als ondernemer zien dat jij je inzet voor het verbeteren van de productieomstandigheden in de textielsector. Je krijgt je meer grip op je keten, waardoor je meer grip krijgt op zaken als levertijden en prijs en je weet wat je verkoopt. Belangrijk aangezien consumenten steeds vaker stilstaan bij hun keuzes op de wereld, de maatschappij en zichzelf. Dit vraagt van retailers transparantie over verantwoord ondernemen.

Aansluiten

Wil je meer weten of wil je je aansluiten? Neem dan contact op met Femke den Hartog via fdhartog@inretail.nl of 088 973 0600.

Vrijwillig, niet vrijblijvend

Bedrijven doen vrijwillig mee aan het convenant, maar deelname is niet vrijblijvend. In 2018 zijn de inspanningen van deelnemende bedrijven voor het eerst beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader dat partijen samen hebben opgesteld. Het secretariaat van het convenant doet de beoordeling en wordt gevoerd door de Sociaal-Economische Raad (SER). Uit onderzoek blijkt dat 86% van de bedrijven goed op weg is om te voldoen aan de afspraken. Met de andere 14% wordt besproken hoe zij moeten verbeteren.

Afspraken in het convenant

Delen