Geen vraag te gek
088 973 06 00

Ook relevant: Antwoord op vragen van jouw medewerkers

Met het portaal Werk in de Winkel wordt jij als werkgevers ondersteunt en ontzorgt in de communicatie naar de medewerker(s). 

Informatie voor jouw medewerkers 

Werkindewinkel is een site speciaal ingericht voor jouw medewerkers. Hierin is onderscheid gemaakt in relevante informatie voor de modebranche en woonbranche.

Informatie die jouw medewerkers hier kunnen vinden:

 • Meest gestelde vragen en antwoorden over bijvoorbeeld de cao, wetgeving en pensioen
  • in welke loonschaal behoor ik thuis?
  • moet ik tijdens ziekte aangepaste werkzaamheden uitvoeren?
  • mag mijn werkgever mij overplaatsen naar een andere vestiging?
  • kan mijn werkgever mij verplichten om te werken op een feestdag?
  • en meer...
 • Informatie over loopbaanontwikkeling en opleidingen 
 • Trends en tips die zij kunnen gebruiken tijdens de verkoop
 • Kortingen op verzekeringen, telecom en lease auto's 

Kortom, wijs je medewerkers op werkindewinkel zodat het jouw ontzorgt!

Delen