Geen vraag te gek
088 973 06 00

Arbocatalogus

Hoe ga jij om met de gezondheid en veiligheid van je medewerkers? Als werkgever moet je je houden aan de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving. Hierin staat precies welke doelen je moet bereiken. Maar er staat niet beschreven hoe je dit moet doen. Wil je weten hoe je deze doelen kunt bereiken?

Dat staat in de Arbocatalogus. Hierin staan technieken en manieren, normen en praktische handleidingen waarmee je veilig en gezond kunt werken. Bij voorkeur werken werknemers en werkgevers immers actief samen om een veilige en gezonde werkplek te behouden of te creëren. Dus gebruik ook de input van je medewerkers als het gaat om dit thema.

Goedgekeurde Arbocatalogus

Een Arbocatalogus wordt door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers gemaakt. De Arbeidsinspectie controleert of de branchecatalogus:

  • De goede en voldoende oplossingen biedt voor de risico’s;
  • Niet in strijd is met de wet;
  • Of de makers van de catalogus (werkgevers en werknemers) de sector vertegenwoordigen;
  • Voor welk werkgebied (branche of groep bedrijven) de catalogus bedoeld is.

Na goedkeuring van de catalogus zijn werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk voor de inhoud, verspreiding en naleving van de catalogus.  
Werk je met een door de arbeidsinspectie goedgekeurde Arbocatalogus? Dan zit je goed en voldoe je aan de wettelijke eisen.

Arbocatalogus Wonenbranche

De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Arbocatalogus Wonenbranche

Arbocatalogus voor Mode, Sport en Schoenen

Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat iedereen die in een modezaak of sportwinkel werkt fit en gezond blijft. Zo blijft werken in de mode of sport altijd leuk!  Werkgevers (Inretail) hebben samen met de werknemers (de vakbonden) een Arbocatalogus opgesteld. In de digitale Arbocatalogus (ook wel oplossingenboek van arboregels genoemd) staan (wettelijke) normen, uitleg en praktische tips waarmee je kunt werken.

Arbocatalogus voor Mode, Sport en Schoenen

Controle door de arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie controleert bedrijven op naleving van de wet en regelgeving. Als je als werkgever de arbocatalogus toepast, houdt de Arbeidsinspectie rekening met de oplossingen die in de catalogus staan.

In branchebrochures legt de Arbeidsinspectie uit hoe een inspectie verloopt en wat in hun ogen de belangrijkste arbeidsrisico’s in de branche zijn. Iedereen moet aan de doelvoorschriften in de Arbowet en aan de Europese wetgeving voldoen, ook gebruikers van arbocatalogi. Wie de oplossingen uit een goedgekeurde arbocatalogus opvolgt, wordt minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie hard op.

 

Delen