Geen vraag te gek
088 973 06 00

Stofvrij schuren verplicht

Ben je parketteur? Zorg er dan voor dat je stofvrij schuurt. De Inspectie SZW kan anders boetes opleggen.

Grenswaarde houtstof

Fijnstof dat vrijkomt bij het schuren is kankerverwekkend.
De Inspectie SZW handhaaft als parketteurs niet stofvrij schuren. Hoewel bekend is dat fijnstof dat vrijkomt bij schuren kankerverwekkend is, was er tot 2010 geen verplichting om stofvrij te schuren. Reden hiervan is dat er tot voor kort maar 1 aanbieder was van een stofvrij schurende machine. Inmiddels zijn er meer.

Achtergrondinfo grenswaarde houtstof

De publieke grenswaarde van schadelijk hardhoutstof is vastgesteld na een haalbaarheidstoets door de Subcommissie grenswaarde van de SER. Deze grenswaarde is vastgesteld op 2 mg/m3. In artikel 4.5 van het Arbobesluit staat dat de uitstoot (recirculatie-eis) maximaal 10 % van deze grenswaarde mag zijn. Dat betekent dat de machines die de parketteur gebruikt een maximale uitstoot mogen hebben van 0,2 mg. Bij kankerverwekkende stoffen moet alles er aan gedaan worden wat technisch mogelijk is om de blootstelling zo laag mogelijk te brengen los van de grenswaarde. De grenswaarde is weliswaar 2 mg/m3, maar de prestatietoets van TNO heeft aangetoond dat het technisch mogelijk is om lager uit te komen. Een grenswaarde, zeker die voor een kankerverwekkende stof, mag niet gezien worden als iets dat je mag opvullen tot aan die maximale grens. Voor de parketteur is 2 mg/m3 in de praktijk niet de grenswaarde, maar ze moeten veel lager uitkomen omdat de twee machines die genoemd zijn in Het Parketblad (Bona en Numatic) een veel lagere grenswaarde kennen.

 

Delen