CLA

Aanbetalingsregeling CBW-erkend wonen

Wanneer ondernemers in de woonbranche failliet gaan, zijn gedupeerde consumenten blij dat zij hebben gekocht bij een CBW-erkende ondernemer. Ze zijn hun aanbetaling (tot een maximum van 25 of 15% van de koopsom, afhankelijk van het product) niet kwijt, maar hebben recht op een vervangende koop bij een ander CBW-erkende winkel.

De aanbetaling

Bij een CBW-erkende woonwinkel geldt een maximum aanbetalingspercentage van 25%. Bij keuken/badkamer/sanitair of onderdelen daarvan of werkzaamheden die met deze producten verband houden, geldt een maximum aanbetalingspercentage van 15%. Dit geldt ook voor parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, PVC, traprenovatie, natuurstenen-, grind-, grindtegel-, giet-, beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden. Pas bij levering (en niet eerder) betaalt de klant het resterende bedrag. Het standaard klanten laten betalen van de koopsom vóór de levering is verboden. Zo’n betaling wordt namelijk als vooruitbetaling beschouwd en het vragen van meer dan 50% vooruitbetaling is bij wet verboden. Het vragen van meer dan 15% of 25% aanbetaling is in strijd met de afspraak die je daarover met CBW-erkend hebt gemaakt.

Na een faillissement

Het kan voorkomen dat een gedupeerde consument bij jou in de winkel komt met het verzoek om mee te werken aan de uitvoering van de aanbetalingsregeling. Je bent door jouw deelname gehouden om hieraan mee te werken. Maar dit is voor jou ook een uitgelezen kans om er een tevreden klant aan over te houden. Vaak is de gedupeerde consument een gemakkelijke klant. Hij heeft zijn keuze al bepaald en is bij het failliete bedrijf volledig van de voor- en nadelen van de verschillende modellen op de hoogte gebracht. De koop is dan meestal snel gesloten. Je bespaart je een uitgebreid verkoopgesprek. Bovendien is de klant dankbaar dat jij ervoor zorgt dat hij zijn aanbetaling niet kwijt is.

De werkwijze

Er is voor faillissementsuitspraken vanaf 1 januari 2024 een nieuwe aanbetalingsregeling. Vanaf die datum is er een compensatieregeling voor helpende ondernemers van kracht. Daarvoor is een kleine verhoging van het CBW-erkend-deel van de contributie doorgevoerd, waarvan een solidariteitspot wordt samengesteld.  

De werkwijze van de oude en nieuwe regeling verschillen.

Faillissementsdatum t/m 31 december 2023

Als een gedupeerde consument bij jou een beroep op de regeling doet, vraag dan eerst naar de verklaring van de Stichting Garantieregelingen CBW (uitvoerder van de regeling, kortweg SG CBW). Dat is voor jou het bewijs dat er terecht een beroep wordt gedaan op de aanbetalingsregeling. De consument krijgt deze verklaring pas nadat is gecontroleerd of het beroep terecht is. In de brief staat:

 • dat hij in aanmerking komt voor de regeling met betrekking tot de aanbetaling;
 • welk bedrag voor verrekening in aanmerking komt;
 • dat die verklaring moet worden afgegeven aan de ondernemer met wie hij een vervangende koop sluit (ter voorkoming van dubbel gebruik).

De consument wordt in de verklaring uitdrukkelijk verzocht de ondernemer direct op de hoogte te brengen dat hij bij hem graag aanspraak wil maken op de aanbetalingsregeling. Bij het sluiten van een nieuwe koop breng je, kort gezegd, het aanbetaalde bedrag op de koopsom in mindering. De klant hoeft overigens niet hetzelfde artikel bij jou te kopen als wat hij eerder gekocht heeft. Let op: wanneer de consument deze verklaring niet kan laten zien, dan staat dus nog niet vast dat hij/zij terecht een beroep doet op de aanbetalingsregeling! Verwijs deze consument dan naar de spelregels en het stappenplan op de website www.cbw-erkend.nl. Ook kan de consument daar digitaal een beroep op de aanbetalingsregeling doen.

Verrekening

De aanbetaling is gegarandeerd tot een maximum van 25% (of 15%, zie het kopje ‘de aanbetaling’) van de koopsom. In de verklaring staat dit bedrag. Er is echter één uitzondering. Als de consument bij jou een aankoop doet voor een lager bedrag dan de oorspronkelijke aankoop dan trek je 25% of 15% af van je eigen koopsom. Een voorbeeld bij een product met 25% aanbetaling: de consument heeft gekocht voor € 1.000,-. Hierop is 25% aanbetaald, ofwel € 250,-.

 • Optie 1: De consument sluit met jou een koopovereenkomst voor eveneens € 1.000,-. Je verrekent in dat geval de volledige aanbetaling van € 250,-.
 • Optie 2: De consument koopt bij jou een nieuw product van € 2000,-, dus meer dan bij de failliet. Je brengt de eerder betaalde € 250,- in mindering, maar mag nog € 250,- aanbetaling vragen om tot het totale nieuwe aanbetalingsbedrag van € 500,- (25%) te komen.
 • Optie 3: De consument koopt bij jou voor € 800,-, dus minder dan bij de failliet. De aftrek is dan ook maximaal € 200,- (25% van de nieuwe koop) en niet de eerder aanbetaalde € 250,-. Je kunt daarom de klant beter adviseren om een nieuw product te kopen dat minimaal de waarde van het eerder gekochte product heeft, anders is de klant toch een deel van het eerder aanbetaalde bedrag kwijt.

Voor een aanbetalingspercentage van 15% geldt hetzelfde principe. Kort gezegd: de aanbetaling wordt geheel verrekend, behalve als de consument minder bij jou uitgeeft dan bij de failliet, dan wordt 25% (of 15%) van jouw koopsom afgetrokken. Consumenten die meer hebben aanbetaald dan 25% of 15%, zijn helaas hun geld voor het meerdere kwijt. Het is niet mogelijk de verrekende bedragen van de SG CBW terug te krijgen. Met de aanbetalingsregeling zorgen alle CBW-erkende winkels gezamenlijk voor een goed imago van de branche. Je maakt dan geen of minder winst meer op de order die je ‘overneemt’, maar lijdt ook geen verlies. Alle CBW-erkende leden voeren de regeling met betrekking tot de aanbetaling uit. Daarmee houden alle leden gezamenlijk het imago van de branche hoog. Deze regeling en de correcte uitvoering en uitleg door jou zorgt ervoor dat consumenten vertrouwd bij CBW-erkende woonwinkels een aanbetaling blijven doen.

Vertrouwen in CBW-erkend

Het spreekt voor zich dat het vertrouwen in (de deelnemers van) CBW-erkend belangrijk is. Het is immers voor veel consumenten een belangrijk motief om bij de deelnemers hun kostbare woonaankoop te doen. Daarom nog een paar belangrijke tips om dit vertrouwen te handhaven:

 • Licht de verkopers goed in over wat CBW-erkend en de aanbetalingsregeling precies inhoudt.
 • Laat verkopers nooit vertellen dat consumenten geld terugkrijgen bij een faillissement. Dit is namelijk niet zo, hun aanbetaling wordt, onder de bovengenoemde spelregels en voorwaarden, verrekend met een nieuwe koop.
 • Het weigeren om mee te werken aan de uitvoering van de regeling is schadelijk voor het consumentenvertrouwen, maar komt helaas soms voor. De consument mag erop vertrouwen dat alle deelnemers meewerken aan uitvoering van de overeenkomst. Zoals gezegd verlies je er niets op, je verdient er alleen niet of minder aan.
 • Wanneer je een gedupeerde klant helpt, geef dan wel de gebruikelijke kortingen die je normaliter ook geeft aan andere klanten. Als je dat niet doet, dan voelt de consument dit terecht als het kwijt zijn van een deel van de aanbetaling.

Faillissementsdatum vanaf 1 januari 2024 

Een gedupeerde klant die bij jou in de winkel komt, hoeft niet als zodanig herkenbaar te zijn. Er wordt dus een overeenkomst gesloten zoals dat bij andere klanten ook gebeurt.

Wij vragen de consument om (uiterlijk) bij de afronding van de koop de verklaring aan jou af te geven. Die verklaring is voor jou het bewijs dat er terecht een beroep wordt gedaan op de aanbetalingsregeling. De consument krijgt deze pas nadat is gecontroleerd of het beroep terecht is.  

In deze verklaring staat: 

 • dat de consument in aanmerking komt voor de regeling met betrekking tot de aanbetaling; 
 • welk bedrag voor verrekening in aanmerking komt; 
 • dat die verklaring moet worden afgegeven aan de ondernemer met wie hij een vervangende koop sluit (ter voorkoming van dubbel gebruik). 

Na inlevering van de verklaring verreken je de aanbetaling volgens de hieronder aangegeven verrekening. Je brengt dan, kort gezegd, het aanbetaalde bedrag op de koopsom in mindering. De klant hoeft overigens niet hetzelfde artikel bij jou te kopen als wat hij eerder gekocht heeft.  

Let op: wanneer de consument deze verklaring niet kan laten zien, dan staat dus nog niet vast dat hij/zij terecht een beroep doet op de aanbetalingsregeling! Verwijs deze consument dan naar de spelregels en het stappenplan op de website www.cbw-erkend.nl. Ook kan de consument daar digitaal een beroep op de aanbetalingsregeling doen. 

Verrekening 

De aanbetaling is gegarandeerd tot een maximum van 25% (of 15%; zie het kopje ‘de aanbetaling’, afhankelijk van het product) van de koopsom. In de brief staat dit bedrag. Er is echter één uitzondering. Als de consument bij jou een aankoop doet voor een lager bedrag dan de oorspronkelijke aankoop dan trek je 25% of 15% af van je eigen koopsom.  

Een voorbeeld met 25% aanbetaling: de consument heeft gekocht voor € 1.000,-. Hierop is 25% aanbetaald, ofwel € 250,-. 

 • Optie 1: De consument sluit met jou een koopovereenkomst voor eveneens € 1.000,-. Je verrekent in dat geval de volledige aanbetaling van € 250,-. 
 • Optie 2: De consument koopt bij jou een nieuw product van € 2000,-, dus meer dan bij de failliet. Je brengt de eerder betaalde € 250,- in mindering, maar mag nog € 250,- aanbetaling vragen om tot het totale nieuwe aanbetalingsbedrag van € 500,- (25%) te komen. 
 • Optie 3: De consument koopt bij jou voor € 800,-, dus minder dan bij de failliet. De aftrek is dan ook maximaal € 200,- (25% van de nieuwe koop) en niet de eerder aanbetaalde € 250,-. Je kunt daarom de klant beter adviseren om een nieuw product te kopen dat minimaal de waarde van het eerder gekochte product heeft, anders is de klant toch een deel van het eerder aanbetaalde bedrag kwijt. 

Voor een aanbetalingspercentage van 15% geldt hetzelfde principe. Kort gezegd: de aanbetaling wordt geheel verrekend, behalve als de consument minder bij jou uitgeeft dan bij de failliet, dan wordt 25% (of 15%) van jouw koopsom afgetrokken. Consumenten die meer hebben aanbetaald dan 25 of 15% zijn helaas hun geld voor het meerdere kwijt. Met de aanbetalingsregeling zorgen alle CBW-erkende winkels gezamenlijk voor een goed imago van de branche. Alle CBW-erkende leden voeren de aanbetalingsregeling uit, daarmee houden zij gezamenlijk het imago van de branche hoog. Deze regeling en de correcte uitvoering en uitleg door jou zorgt ervoor dat consumenten vertrouwd bij CBW-erkende woonwinkels een aanbetaling blijven doen. 

Compensatie voor helpende ondernemers 

Er is een compensatieregeling voor de helpende ondernemers beschikbaar. Daarvoor betalen alle CBW-erkende woonwinkels een bescheiden extra solidariteitsbijdrage boven op de gebruikelijke CBW-erkend-toeslag op de contributie. Zo kan met het helpen van 1 gedupeerde consument de extra solidariteitsbijdrage van vele jaren worden terugverdiend.  

De compensatieregeling 

De solidariteitstoeslag is exclusief voor het compenseren van helpende ondernemers. De administratieve afhandeling blijft vanuit het oude budget komen. De ‘pot’ wordt na afloop van een kalenderjaar verdeeld onder de in dat jaar claimende ondernemers. Is de pot toereikend, dan volgt 100% compensatie, en anders wordt het bedrag naar rato verdeeld onder de claims. Als er geld overblijft, blijft dat beschikbaar voor eventuele tekorten in een volgend jaar, zodat steeds vaker 100% kan worden uitbetaald. De extra bijdrage zou volgens berekeningen over de laatste 10 jaar gemiddeld genomen namelijk voldoende moeten zijn voor compensatie van ondernemers. Dit zal worden geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.   

De manier waarop consumenten een beroep op de aanbetalingsregeling kunnen doen blijft onveranderd. Consumenten mogen wel maar hoeven niet aan de ondernemer te melden dat ze gedupeerde zijn, ze worden als normale klanten behandeld en mogen ook van aanbiedingen gebruik maken.   

Vertrouwen in CBW-erkend 

Het spreekt voor zich dat het vertrouwen in (de deelnemers van) CBW-erkend belangrijk is. Het is immers voor veel consumenten een belangrijk motief om bij de deelnemers hun kostbare woon-aankoop te kopen. Daarom nog een paar belangrijke tips om dit vertrouwen te handhaven: 

 • Licht de verkopers goed in over wat CBW-erkend en de aanbetalingsregeling precies inhoudt. 
 • Laat verkopers nooit vertellen dat consumenten geld terugkrijgen bij een faillissement. Dit is namelijk niet zo, hun aanbetaling wordt, onder de bovengenoemde spelregels en voorwaarden, verrekend met een nieuwe koop. 
 • De consument mag erop vertrouwen dat alle deelnemers meewerken aan uitvoering van de overeenkomst. 

Jouw claim indienen

Dien hier je claim in.

Advies nodig?

Heb je een vraag over de aanbetalingsregeling van CBW-erkend? Neem contact met mij op en ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Marjan Spronk

Marjan Spronk

Beleidsadviseur consumentenzaken

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.