Respectvol gedrag op de werkvloer

Respectvol gedrag op de werkvloer

Boos-maker Tim Hofman trok met zijn onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland een beerput open. Ook op de werkvloer buiten de media krijgen werknemers te maken met ongewenst gedrag. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1,7 miljoen werknemers agressie en geweld op de werkvloer ervaren en dat 1,1 miljoen werknemers last hebben van ongewenst gedrag door leidinggevende of collega’s. Naast de persoonlijke gevolgen voor een medewerker leidt dit tot verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers.

Wat doe je als werkgever?

Het is heel belangrijk om het slachtoffer serieus te nemen. Het gaat niet om de intentie van de dader, maar om hoe het de ontvanger het ervaart. Wat de één onschuldig vindt, kan de ander als vervelend, vijandig, vernederd of intimiderend ervaren. Een werknemer moet zich gehoord en beschermd voelen als hij hierover naar buiten treedt.

Daarnaast ben je als werkgever conform de Arbowet verplicht om deze zaken aan te pakken. Een startpunt kan zijn om heldere regels te stellen in een personeelshandboek waarin je benoemt wat wordt gezien als ongewenst gedrag en wie er bijvoorbeeld intern of extern bereikbaar is als vertrouwenspersoon. In het model personeelshandboek is verder uitgelegd wat ongewenst gedrag is en wat de gevolgen ervan zijn als iemand dat gedrag toch vertoont. Naast het vastleggen van beleid, moet je dit ook actief uitvoeren. Bewaak de grenzen die je zelf hebt gesteld en denk bijvoorbeeld ook aan voorlichting aan jouw personeel.

Welke sanctie leg je op?

Ongewenst gedrag moet altijd leiden tot actie. Het kan zelfs een grond voor ontslag (op staande voet) zijn. De rechtspraak is echter niet altijd even eenduidig en wisselend. Er zijn diverse uitspraken waarbij handtastelijk gedrag niet leidt tot een ontslag die tegenover uitspraken staan waarbij dat weer wel het geval is. De omstandigheden van het geval zijn hierbij erg van belang. Daarbij speelt ook jouw beleid mee en hoe je in de praktijk de grenzen hebt bewaakt. Onze juristen helpen je graag om de juiste keuzes te maken in deze situaties.

Kosteloos leerpakket:  Respectvol gedrag op de werkvloer

Vanaf maart 2022 biedt Skills Town een gratis leerpakket ‘respectvol gedrag op de werkvloer’ aan. Dit leerpakket kan onderdeel worden gemaakt van het beleid rondom respectvol gedrag in organisaties.

Sanne de Graaf

Sanne de Graaf

RI&E adviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.