Automatische concepten 5

Het Sociaal Fonds Retail Non-Food

Het Sociaal Fonds Retail Non-Food is opgericht door de sociale partners die de arbeidsvoorwaarden-cao hebben afgesloten: INretail, AVV, CNV Vakmensen, De Unie, Tuinbranche Nederland, Federatie Goud en Zilver, Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) en Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT).

Activiteiten

Hierdoor kunnen activiteiten ontwikkeld worden voor de bedrijven in de sector. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het zorgen voor een goede opleidingsstructuur in de sector, waardoor voldoende en kwalitatief goed personeel in winkels ingezet kan worden.
  • Het opzetten van een zogenaamd mobiliteitsbureau dat helpt om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. Nu mensen langer blijven werken moeten ze ook langer over de juiste (en veranderende) competenties en vaardigheden beschikken.
  • Het ontwerpen van een digitaal platform voor medewerkers met trendinformatie en informatie over opleidingen, arbeidsvoorwaarden, pensioen en veilig en gezond werken: www.werkindewinkel.nl.
  • Een digitale tool om de functies van medewerkers in te delen in de juiste functiegroep en loonschaal.
  • Het uitwerken van protocollaire afspraken in de arbeidsvoorwaarden-cao, bijvoorbeeld over het individueel ontwikkelbudget of individuele inconveniënte feestdagen.

De verplichting om premie te betalen is een gevolg van de afgesloten cao Sociaal Fonds Retail Non-Food. De cao geldt voor alle werkgevers en –nemers in de branche.

Premie-inning

De premie-inning voor dit fonds wordt verzorgd door Capgemini te Utrecht. Deze organisatie voert de pensioenadministratie voor Pensioenfonds Detailhandel uit. Voor inhoudelijke vragen over de Sociaal Fonds factuur kunnen werkgevers terecht bij Capgemini via 020-2445424 of per e-mail werkgever@sfrnf.nl. Vermeld bij het bellen of mailen uw werkgeversnummer.

Premie 2021

De premie voor het Sociaal Fonds 2021 is vastgesteld op 0,20% van het SV-loon.

20212022
Cao Retail Non-Food0,20*0,20**
Premies Sociaal Fonds

* Er geldt een premie van 0,15% voor dat deel van de loonsom boven € 3.460.000,-
** Er geldt een premie van 0,15% voor dat deel van de loonsom boven € 3.530.000,-

De werkgever is in 2022 tot een loonsom van € 3.530.000,-* verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.

* Dit betreft de in dat jaar geldende grens van de gedifferentieerde premie tussen grote en middelgrote bedrijven bij de premie Werkhervattingskas. Bron: UWV

Meer informatie over het Sociaal Fonds Retail Non-Food

Advies nodig?

Heb je een vraag over het Sociaal Fonds Retail Non-Food dan helpen we je graag op weg, bel of mail ons gerust.

Contacteer de adviseur Bel ons
José de With

José de With

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.