Geen vraag te gek
088 973 06 00

Meer mogelijk met werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt verruimd!

Uit een evaluatie met o.a. leden van INretail bleek opnieuw de frustratie over de huidige werkkostenregeling.

Werkgevers willen graag meer doen voor hun medewerkers, maar niet door de fiscus gestraft worden. Staatssecretaris Snel heeft nu een plan naar de Tweede Kamer gestuurd om per 1 januari 2020 meer mogelijk te maken. Dat is geweldig nieuws!

De vrije ruimte van 1,2% van de loonsom wordt opgerekt naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarboven blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Deze extra bestedingsruimte kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld personeelsuitjes- of feestjes, een zakelijke telefoon of de kerstpakketten. 

In onderstaande tabel staan rekenvoorbeelden hoe de verruimde werkkostenregeling gaat uitpakken zoals de staatssecretaris voorstelt.  

Loonsom (€) Vrije ruimte voor de maatregel (€) Vrije ruimte na de maatregel (€) Verruiming als bedrag (€) Verruiming als percentage 
200.000 2.400 3.400 1.000 42%
400.000 4.800 6.800 2.000 42%
800.000 9.600 11.600 2.000 21%
4.000.000 48.000 50.000 2.000 4%


Hoewel wij natuurlijk blij zijn met de verruiming, blijft INretail zich inspannen voor een verdere verruiming van de werkkostenregeling.

Delen