Prijsvergelijking

Huidige ontwikkelingen en prognose 2022

10 maart 2022

Door de oorlog in Oekraïne ziet de wereld er toch minder perspectiefvol uit dan de verwachtingen waren nadat vrijwel alle beperkende maatregelen rondom corona werden beëindigd.

Op dit moment zijn er veel onzekerheden met betrekking tot de toekomstige economische ontwikkeling en we horen dit terug in de gesprekken met jullie. De huidige verwachting van het CPB is dat de koopkracht dit jaar met tenminste 2,7% zal dalen. En waar het CPB uitgaat van economische groei, zien we ook andere voorspellingen. Wat wel zeker is, is dat de oorlog in Oekraïne effect zal hebben op het aankoopgedrag van de consument, er leveringsproblemen ontstaan in bepaalde branches en we prijsstijgingen gaan zien als gevolg van de toenemende kosten (energie, transport, loonkosten).

Scenario’s

Als INretail adviseren we jullie opnieuw om te werken met scenario’s waarbij je je focust op meerdere omzetdoelen, maar ook met kostenstijgingen. De INretail Scenariotool biedt je de mogelijkheid om alle scenario’s die je wilt maken door te rekenen. Een belangrijk ander voordeel van deze is dat er ook een liquiditeitsplanning per maand  is opgenomen, die niet alleen rekening houdt met je kosten, maar ook de aflossingen op je leningen (bank, belastingdienst, terug te betalen NOW/TVL).

Naar de INretail Scenariotool


Door deze gegevens mee te nemen, krijg je ook inzicht of er wellicht periodes komen waarin betalingsproblemen zouden kunnen ontstaan. Hierdoor kun je op tijd anticiperen en maatregelen nemen, bijvoorbeeld in de vorm van het maken van betalingsafspraken met partijen of aanvullende financiering.

Weet dat je voor advies altijd contact op kunt nemen met onze bedrijfsadviseurs Rob Drost of Peter Wolfsen via 088 973 06 00. Zowel als het gaat om de scenario’s en je prognoses, als over de mogelijkheden van het verkrijgen van financiering. INretail heeft samenwerkingsafspraken met werkkapitaalfinanciers zoals Pinvoorschot en Capital Box. Daarbij heeft INretail door middel van de INretail financieringstool toegang tot meerdere financieringsoplossingen.

Wil je hier verder over sparren of heb je vragen?

Neem dan even contact met mij op, ik ga graag met je in gesprek!

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.