Zorg dat je up to date bent met CBW-erkend

Nieuwe CBW-erkend voorwaarden per 1 november 2022 

1 november 2022

De nieuwe CBW-erkend voorwaarden zijn vanaf 1 november 2022 van kracht. De voorwaarden zijn gewijzigd zodat ze nog beter aansluiten op de veranderende wet- en regelgeving (zoals consumentenwetgeving), belangrijke gerechtelijke uitspraken en ontwikkelingen in de samenleving. De nieuwe voorwaarden zijn te downloaden en te bestellen in de Ledenwinkel van INretail. Heb je ze nog niet in huis? Bestel of download ze dan meteen! 

Download of bestel hier de voorwaarden

Digitale voorwaarden 

Als je voorwaarden digitaal gebruikt, zorg er voor (zelf of via je softwareleverancier) dat de nieuwe voorwaarden vanaf 1 november 2022 met jouw digitale offertes en orders worden meegezonden. 

Papieren voorwaarden 

De gedrukte versie van de voorwaarden kan je hier bestellen. Het gebruiken van digitale voorwaarden heeft onze voorkeur, omdat het veel voordelen biedt: zo is het vaak makkelijker, goedkoper en beter voor het milieu. Wil je overstappen naar digitale voorwaarden? Lees hier hoe je dat kan doen.  

Onze tips  

 • Wij adviseren om zonder datum naar de CBW-erkend voorwaarden op offertes en orders te verwijzen. Je hoeft deze tekst dan niet te wijzigen bij aangepaste voorwaarden. Deze tekst kan je hiervoor gebruiken:  

“De CBW-erkend voorwaarden voor Woonwinkels maken deel uit van de koopovereenkomst. Opdrachtgever verklaart door akkoord te gaan met de offerte de tekst van deze voorwaarden te hebben ontvangen”.   

 • Breng je verkoop- en servicemedewerkers en de personen die annuleringen behandelen op de hoogte van de wijzigingen in de voorwaarden (bijvoorbeeld deze brief) en in het consumentenrecht (overzichten staan op www.inretail.nl, zie ook de linkjes in deze brief).  

Belangrijkste veranderingen 

 • Annuleringen  
  In de nieuwe voorwaarden ontbreekt een vast percentage voor annuleringskosten, omdat dat juridisch niet meer mag. Voorheen waren de percentages 30% of 50%. Rechters wezen vorderingen voor annuleringskosten vanwege het vaste percentage steeds vaker af: het zou een ‘onredelijk bezwarend beding’ zijn, omdat alleen de échte, individuele schade van de ondernemer voor vergoeding in aanmerking komt. In procedures was het al langer noodzakelijk om de schade van de ondernemer aan te tonen. In 2021 bepaalde het Europees Hof dat als een ondernemer een onredelijk bezwarend beding in zijn voorwaarden heeft, hij zich niet meer op zijn wettelijke rechten (in geval van woonwinkels vergoeding van je schade bij annulering) mag beroepen. Een procedure over annuleringskosten wordt daarom erg onzeker. In de nieuwe voorwaarden staat dat de ondernemer recht heeft op vergoeding van de schade, waaruit die bestaat en informatie over de hoogte van de schade in de woonbranche. Meer informatie voor consumenten staat op www.cbw-erkend.nl.  
 • Prijsverhogingen   
  Het is in de nieuwe voorwaarden verduidelijkt dat prijsverhogingen alleen mogen als er een voorbehoud is gemaakt. Prijsverhogingen mogen aan consumenten worden doorberekend als de geplande leverdatum drie maanden na het sluiten van de koop plaatsvindt. De laatste tijd volgen prijsverhogingen zich in rap tempo op. Bij afroeporders kan er dan sprake zijn van zeer forse prijsverhogingen. Een klant verplichten deze te betalen kan dan onredelijk bezwarend zijn. Daarom adviseren wij om met elkaar te overleggen, waarbij in principe de koop in stand blijft, maar er wel voordeligere alternatieven besproken kunnen worden.  
 • Definitie vooruitbetaling 
  Om aanbetaling en vooruitbetaling in artikel 11 beter te kunnen onderscheiden is in artikel 1 een definitie van vooruitbetaling opgenomen.  
 • Geen aparte betalingscondities  
  Omdat er bij een consumentenkoop nauwelijks sprake is van aanneming van werk, zijn er geen aparte betalingscondities meer. Voor deelleveringen aan de consument mag wel al betaling gevraagd worden.  
 • Rechten van consumenten 
  De wettelijke regels voor de rechten van consumenten bij non-conformiteit zijn uitgebreid, maar – net als voorheen – niet opgenomen in de voorwaarden. 
 • Productgarantie 
  De CBW-erkend productgarantie van 2 jaar is niet overdraagbaar (de wettelijke garantie is wel overdraagbaar). Deze garantie is uitgesloten voor show- en B-keuzemodellen en veilingverkopen, tenzij je anders afspreekt. 
 • Spoedige klacht-/schademelding 
  Er wordt beter omschreven waarom een spoedige klacht-/schademelding belangrijk is, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke uiterste termijn van 2 maanden voor het melden. 
 • Herroepingsrecht 
  Bij de omschrijving van herroepingsrecht is duidelijker aangegeven dat dit alleen geldt voor koop op afstand/buiten de verkoopruimte. 
 • Beperkte nakomingsgarantie 
  De periode waarin beperkte nakomingsgarantie van kracht is, wordt aangegeven in de voorwaarden. 

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe CBW-erkend voorwaarden of ergens anders over? Neem dan contact op met onze Ondernemersservice via 088 973 06 00.

Contacteer de adviseur Bel ons
Bert-Jan van der Stelt

Bert-Jan van der Stelt

Branchespecialist wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.