PERSBERICHT

PERSBERICHT: Cao Retail Non-Food: eindbod aan vakbonden

16 december 2022

De onderhandelaars voor een nieuwe cao Retail Non-Food hebben een eindbod met een loonstijging van 7,46% per 1 januari aanstaande bij de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU neergelegd. Daarnaast ontvangen medewerkers per 1 juli 2023 een loonsverhoging op basis van de stijging van het wettelijk minimumloon. De bonden krijgen tot uiterlijk 5 januari tijd om te reageren op het bod voor een eenjarige cao.

Het is een ultieme poging van de werkgevers om tot een cao te komen voor de bijna 200.000 medewerkers in de branche. Op 31 december loopt de huidige cao af. Die ging op 1 juli van dit jaar in en kende ook al een loonstijging van 4,3%.

In het eindbod aan de vakbonden staat een loonsverhoging van 7,46% voor alle salarissen in het loongebouw. Voor medewerkers die buiten het loongebouw vallen, geldt in het eindbod aan de vakbonden een eenmalige uitkering van 2,5% van 12 bruto maandsalarissen. Dit geldt voor salarissen tot maximaal € 4.400 bruto per maand. De werkgevers stellen ook een stagevergoeding van minimaal €250 per maand voor.

De onderhandelaars beseffen dat het voor werkgevers in deze economisch uitdagende tijd lastig is om de punten uit het eindbod, met name de loonsverhoging, in hun exploitatie te verwerken. Tegelijkertijd hebben zij oog voor de kostenstijgingen waarmee ook medewerkers worden geconfronteerd. Belangrijk voor werkgevers is ook dat ze kunnen blijven concurreren met andere sectoren vanwege de arbeidsmarktkrapte en dat het loongebouw wordt behouden. Dat lukt op deze manier.

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.