PERSBERICHT

PERSBERICHT: Nieuwe cao Retail Non-Food

5 januari 2023

Er is een nieuwe eenjarige cao voor de 200.000 medewerkers in de Retail Non-Food, die per 1 januari 2023 ingaat. Vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU gaan op basis van de uitslag van een leden- en achterbanraadpleging akkoord met het eindbod dat INretail namens de werkgevers vorige maand op tafel legde.  

De lonen stijgen op 1 januari 2023 met 7,46% en op 1 juli 2023 nogmaals en dan met hetzelfde percentage waarmee het wettelijk minimumloon omhoog gaat. Zo blijft ook het loongebouw goed functioneren en blijft de sector aantrekkelijk en dat vinden werkgevers belangrijk. De cao loonstijging in 2022 was in totaal 5,8%.

Medewerkers die meer verdienen dan het nieuwe maximum van hun schaal ontvangen op 1 juni 2023 een eenmalige uitkering van 2,5% van twaalf bruto maandsalarissen (juni ’22-mei ’23). Dit geldt voor salarissen tot maximaal € 4.400 bruto per maand.

In de nieuwe cao is ook de flexibele inzetbaarheid van medewerkers bijgesteld, wordt voor het eerst een stagevergoeding opgenomen en gaat de maaltijdvergoeding omhoog.

Er is momenteel sprake van een economisch zware periode. Voor werkgevers is het een uitdagende  opdracht om de loonsverhoging in hun exploitatie te verwerken, maar tegelijk is er oog voor de kostenstijgingen waarmee medewerkers worden geconfronteerd.

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.