Persbericht

PERSBERICHT: Winkels binnenstad 50% minder omzet eerste helft 2021

8 juli 2021

De omzet van veel winkels in de binnensteden loopt na 26 weken gemiddeld nog de helft achter op dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit een analyse van de binnenstadmonitor van INretail die wekelijks dertien grotere steden monitort qua omzet en bezoekersaantallen. De variatie in gemiddelde omzetontwikkeling is in de eerste helft van dit jaar heel divers en loopt van 37% in Amsterdam tot 63% in Almere. INretail roept de overheid op om de economische vitaliteit van centra te bewaken. “Nu maatregelen nemen, voorkomt later een hoop ellende.”

Binnenstad mist 30% bezoekers

Pas toen de coronamaatregelen voor winkels grotendeels werden opgeheven, trokken de omzetten  aan. Toch hebben achterblijvende bezoekers aantallen nog steeds invloed op de bestedingen in de binnenstad. Sinds winkels op 28 april heropenden, werd gemiddeld 69% van het aantal binnenstadbezoekers genoteerd dat in 2019 werd geteld. De 31% bezoekers die nog ontbreken zijn nodig om als centrum winkels op een gezonde manier te kunnen functioneren. 

Aantrekkingskracht versterken

Veel winkelgebieden moeten compacter worden, leegstand moet worden aangepakt en er zijn investeringen nodig om de aantrekkingskracht te versterken. INretail roept gemeenten op hiervoor samen met lokale partners en ondernemers goede plannen te maken. 

Regeerakkoord

Het kabinet heeft 100 miljoen euro gereserveerd om winkelgebieden te verbeteren en leegstand aan te pakken. INretail stimuleert gemeenten en private partijen om projecten in te dienen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die vandaag de contouren van de regeling ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ heeft gepubliceerd. INretail kan bij het opstellen van projectplannen hulp bieden  via het kennisplatform ‘De Nieuwe Winkelstraat’. “Daarnaast blijft het cruciaal dat ook het nieuwe kabinet komende jaren op landelijk niveau aandacht heeft voor de economische vitaliteit van winkelgebieden. Daarover willen we straks lezen in het regeerakkoord,” stelt INretail.  

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.