versoepelingen-betalingstermijn-belasting

Betalingsregeling belasting

Ondernemers die moeite hebben met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling van de belastingschuld, hebben de mogelijkheid om de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. De aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Voorkom dat je in een keer moet terugbetalen

Heb je in april 2023 een brief gekregen waarin stond dat je niet voldeed aan de voorwaarden voor de betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En heb je daarna niets gedaan? Dan stuurt De Belastingdienst in juli 2023 een brief waarin ze laten weten dat ze de betalingsregeling intrekken. De datum van deze brief is 15 augustus 2023, maar je krijgt hem eerder. Er is dus nog ruim een maand de tijd om actie te ondernemen. Zo kan je voorkomen dat je in 1 keer het hele bedrag moet betalen waarvoor je bijzonder uitstel hebt gekregen. Kijk voor meer informatie op de website van De Belastingdienst.

De 3 mogelijkheden

 1. het aanvragen van een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen 
 2.  het betalen per kwartaal in plaats van per maand 
 3. Het in maximaal 7 jaar (84 maanden) terugbetalen van de belastingschuld in plaats van 5 jaar (60 maanden)

Gebruik de modelbrief voor het aanvragen van één van de 3 mogelijke regelingen.

Download modelbrief

De schriftelijke aanvraag moet gestuurd worden naar: 

Belastingdienst
Postbus 100 
6400 AC Heerlen 

1. Betaalpauze

Betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen 

Vanaf 1 april 2022 heb je steeds voldaan aan de nieuwe betalingsverplichtingen of heb je hiervoor uitstel van betaling gekregen. In een brief aan de Belastingdienst dient gemotiveerd te  worden  waarom je voor een korte periode problemen bij het afbetalen verwacht. 

Als het verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen: 

 • De termijnbedragen worden hoger 
 • Er wordt meer invorderingsrente betaald 
 • De einddatum blijft 1 oktober 2027

Je krijgt vervolgens van de Belastingdienst een schriftelijke bevestiging met de nieuwe termijnbedragen en betaaldata. 

2. Betalen per kwartaal

Het betalen per kwartaal in plaats van per maand

Betaling per kwartaal kan worden toegestaan als je vanaf 1 april 2022 steeds voldaan hebt aan je nieuwe betalingsverplichtingen of hiervoor uitstel van betaling hebt gekregen. In een brief motiveer je waarom je per kwartaal wilt betalen. 

Als het verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen: 

 • De termijnbedragen worden hoger 
 • Er wordt meer invorderingsrente betaald 
 • De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend. Voorbeeld: er wordt een verzoek ingediend op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een kwartaal later. De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027. 

Je krijgt vervolgens van de Belastingdienst een schriftelijke bevestiging met de nieuwe termijnbedragen en betaaldata.

3. Terugbetalen in max. 7 jaar

Het in maximaal 7 jaar (84 maanden) terugbetalen van de belastingschuld

Je kan ook het verzoek indienen of je maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van je belastingschuld als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • De belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger 
 • Vanaf 1 april 2022 is er steeds voldaan aan de nieuwe betalingsverplichtingen of je hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen 
 • Er is geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor je op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als de belastingdienst een aanmaning heeft gestuurd. 

In een brief aan de Belastingdienst motiveer je waarom je de betalingsregeling wilt verlengen en maak je aannemelijk dat je de belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
Er moet een liquiditeitsprognose worden opgesteld voor de komende 2 jaar vanaf het moment van het verzoek. Deze prognose moet je meesturen bij je verzoek en uit deze prognose moet blijken dat je de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen. De INretail prognosetool is een handig hulpmiddel om deze prognose op te stellen voorzien van de 2 jaar liquiditeitsbegroting.

INretail Prognosetool


Is je belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet je de belastingdienst  ook de jaarstukken van de laatste drie kalenderjaren sturen en een verklaring van een derde deskundige dat er geen aanwijzingen zijn dat je onderneming niet levensvatbaar is. Uiteraard kunnen de bedrijfsadviseurs van INretail deze verklaring ook verzorgen.  

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.