uitstel levering

Uitstel levering door klant

 
Je zult er vast wel eens mee te maken hebben gehad, een klant stelt een levering uit omdat bijvoorbeeld zijn nieuwbouw huis toch later af is dan gepland. Of de levering wordt wel aangeboden, maar nog niet geaccepteerd. Hoe ga je hier mee om? Wat mag je wel en niet in dit kader? Mag je bijvoorbeeld opslagkosten rekenen of kan je jouw klant vragen om de bestelling volledig te betalen?

Opslag van zaken

Als een consument de levering niet accepteert of nog niet kan accepteren beschrijven de CBW-voorwaarden hoe je hier mee omgaat. Artikel 9 van de CBW-voorwaarden gaat hier nader op in en beschrijft de volgende stappen:

1. As de eerste levering niet wordt geaccepteerd door de consument bied je aan om een tweede levering te doen of plan je een tweede levering in. 

2. Na weigering of na tweede levering mogen aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening worden gebracht. 

3. Wordt de tweede levering niet aanvaard dan zijn er verschillende opties: 

  • Nakoming van de overeenkomsten vorderen en redelijke kosten en schade in rekening brengen 
  • De overeenkomst als geannuleerd beschouwen conform de annuleringsregeling en annuleringskosten in rekening brengen. 

Als de consument reeds volledig heeft betaald moeten de producten drie maanden in opslag worden gehouden. Hierbij mogen opslagkosten in rekening worden gebracht. Wordt er na het verloop van drie maanden nog niet afgenomen mag de overeenkomst als geannuleerd worden beschouwd en mogen ook gemaakte opslagkosten in rekening worden gebracht. 

Meer informatie met betrekking tot het in rekening brengen van annuleringskosten vind je hier

Als een consument bang is voor beschadiging tijdens de opslagperiode of bijvoorbeeld een faillissement is het voor de consument uiteraard ook mogelijk om het product af te nemen en zelf ergens op te slaan. 

Als een dergelijke situatie speelt is het van belang om hier ook schriftelijk over te communiceren. Bevestig bijvoorbeeld de gemaakte leveringsafspraken per e-mail. Als je kosten in rekening wilt gaan brengen als je verwacht dat een tweede levering niet wordt geaccepteerd doe je er tevens goed aan om dit zo specifiek mogelijk van te voren te vermelden. 
 
Kort samengevat is ons advies om met de consument om tafel te gaan als blijkt dat deze een levertermijn voor langere tijd wilt uitstellen. Zolang je met elkaar in gesprek blijft en begrip hebt voor elkaars belangen zijn er genoeg mogelijkheden om hier op een goede manier uit te komen. 

Overeenkomst op afroep 

Een andere bijzondere situatie die zich regelmatig voorkomt is het vooruitschuiven van een order die op afroep staat. Op basis van de CBW-erkend voorwaarden dient afroep te gebeuren binnen negen maanden, tenzij er anders is afgesproken. Vindt afname niet plaats binnen de termijn wordt er aanvullend nog een termijn van drie maanden gegund. Hier moet de consument schriftelijk over worden geïnformeerd. Als deze termijn verstrijkt kan de overeenkomst als geannuleerd worden beschouwd. 

Met een annulering maak je natuurlijk geen klant blij. Anderzijds wil je bij het vooruitschuiven van een order mogelijk wel het gesprek aangaan over prijsverhogingen die jouw leveranciers doorvoeren en die van invloed zijn op de order die mogelijk al meer dan een jaar op afroep staat en door vertraging in de bouw met nog een jaar worden doorgeschoven. 

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.