Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - Q2 1

TOA krediet

Zoals al eerder is aangekondigd stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. 

Het TOA krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven met een hoge schuldenpositie en geen tot weinig middelen voor herstart. Je kunt het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten. Om het bedrijf goed in de markt te zetten of om bijvoorbeeld voorraden aan te vullen.

Uit onderzoek -ook uit onze ledenpeilingen- blijkt dat de schulden van veel ondernemers fors zijn opgelopen. En om goed door te kunnen gaan met je bedrijf, is het belangrijk dat er goede en bindende afspraken worden gemaakt met schuldeisers. De belangrijkste voorwaarde van de TOA is dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord. Deze wet helpt vanaf 1 januari 2021 ondernemers om een akkoord met schuldeisers tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan op basis van die wet een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Daarnaast dient je bedrijf in de kern gezond te zijn om voor het Corona-doorstartkrediet in aanmerking te komen.

Qredits zal deze kredieten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordelen en verstrekken. Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni aanvragen indienen. INretail heeft ook een goede samenwerking met Qredits en we zien dat Qredits ook nu in de retail nog belangrijke kredieten verstrekt en financiering regelt.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van financiering en/of het structureren van je schulden? Neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs van INretail. Zij zorgen ervoor dat je het juiste advies en steun krijgt.

Voorwaarden TOA-krediet

Er is de mogelijkheid om een deel van het TOA-krediet als achtergestelde lening te verstrekken. Een deel is dan achtergesteld voor andere financiers. Hiermee kan er eenvoudiger additioneel (groei)kapitaal aangetrokken worden. De maximale hoogte van het TOA krediet bedraagt € 100.000,-.

TOA krediet werkkapitaal

 • Maximaal € 100.000,-
 • Kan gecombineerd worden met TOA krediet achtergesteld
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 2,5% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

TOA krediet achtergesteld

 • Maximaal 30% (maximaal € 30.000,-) van de totale leensom
 • Kan gecombineerd worden met TOA Werkkapitaal
 • Achtergestelde lening ten opzichten van andere financiers
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 5,25% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

Wat is Qredits?

Qredits verstrekt al sinds 2009 zakelijke kredieten in alle branches en sectoren die via de reguliere kanalen moeilijker financiering kunnen krijgen. Belangrijk kenmerk van Qredits is dat ze dit doet als stichting zonder winstoogmerk. Naast financiering kunnen ondernemers ook (vaak kosteloos) deelnemen aan verschillende ondernemerstrainingen en gebruik maken van 1-op-1 coaching, verzorgd door een professional of ervaren ondernemer uit de poule van 700 vrijwillige Qredits-coaches. Hiermee wordt de ondernemer nog verder geholpen om een succesvolle herstart van zijn bedrijf te maken. 

Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.