Geen vraag te gek
088 973 06 00

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket woensdag aan de Tweede Kamer aangekondigd. Zojuist zijn de nieuwe regelingen geïntroduceerd.

Hieronder vind je een overzicht van alle regelingen. 

Regeling:

Voor wie:

Steun:

Voorwaarden:

Aanvragen?

Tegemoet-koming Vaste Lasten MKB (TOGS II)

Ondernemers uit de TOGS-regeling

Maximaal 20.000 euro

Afhankelijk van:

 • omvang bedrijf
 • hoogte vaste kosten
 • mate van omzetderving (minimaal 30%)

Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. 

NOW II

Ondernemers met minstens 20% omzetverlies

Tegemoetkoming loonkosten juni, juli, augustus

Wijziging van opslagpercentage van 30% naar 40%.

Geen extra verlaging subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag

 

 

 • Referteperiode maart
 • Geen winstuitkering aan aandeelhouders
 • Geen bonus bestuur en directie
 • Geen eigen aandelen inkopen
 • Overige voorwaarden vrijwel gelijk aan eerste NOW-regeling
 • Overleg vakbonden bij bedrijfseconomisch ontslag van meer dan 20 medewerkers vereist
 • Stimulering bij- en omscholing medewerkers verplicht

Aanvraag mogelijk vanaf 6 juli 2020 via UWV

TOZO verlengd

Ondernemers

Inkomens-ondersteuning voor levensonderhoud tot maximaal €1.500 tot eind augustus 2020

Optie tot lening van maximaal €10.157.

Lees meer op de pagina 'Ik heb geen inkomen, wat nu?' 

Aanvullend is er een partnerinkomenstoets.

Nog niet bekend wanneer;

Aanvraag loopt via gemeente

Belasting-maatregelen

Ondernemers

Belastinguitstel tot 1 september.

verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.

Belastingrente en invorderingsrente tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook andere belastingmaatregelen, zoals versoepeling van urencriterium voor zzp’ers en betaalpauze voor hypotheek-verplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

 • Uitstel voor drie maanden of eventueel langer
 • Bij uitstel langer dan 3 maanden geen uitkering dividenden en bonussen bestuur/directie of aankopen eigen aandelen

 

BMKB, GO, KKC, COL

Kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties uit het eerste noodpakket lopen door.

 

Via banken

Delen