Geen vraag te gek
088 973 06 00

Beter regionale onderwijs en lokale aansluiting

Beter regionale onderwijs en lokale aansluiting INretail.nl

Vernieuwing

Het onderwijs moet mee gaan in de innovaties in de sector. Het is belangrijk dat ook toekomstige ondernemers en werknemers goed opgeleid de sector binnenkomen. Ook dat vraagt afstemming. Echte vernieuwing volgt als docenten zich kunnen bijscholen in actuele ontwikkelingen in de detailhandel door bijvoorbeeld stages te organiseren. Er wordt door scholen nog onvoldoende gebruik gemaakt van de uren en middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld.

Beroepsonderwijs

Van belang zijn doorlopende leerlijnen voor het beroepsonderwijs in de regio. Daarvoor is regulier overleg tussen werkgevers en lokale HBO-, mbo en vmbo essentieel. Kijk dus niet alleen naar de ROC, maar ook naar de vooropleidingen en vervolgmogelijkheden. Zorg hierbij voor regionale samenwerking om zo variĆ«teit te garanderen.

Leerwerkplekken

Er zijn op zich voldoende leerwerkplekken en stages te vinden voor de detailhandel. Er moet echter een kwaliteitsslag worden gemaakt naar meer innovatieve leerbedrijven. Daar kunnen studenten kennis maken met de innovaties in de Retail. Op dat vlak is het van belang om gezamenlijk bedrijven hier op aan te spreken.

Een algemeen belang is dat de regionale opleidingen goed bereikbaar zijn met het OV en door goede en veilige fietsroutes. Daarmee houd je de instroom van scholieren op peil. Het is ook een goede zaak dat MBOers sinds 2016 een OV kaart hebben en er dus kunnen kiezen voor een opleiding verder weg.

Bronnen

Samenwerkingsorganisatie Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB) zorgt voor erkenning en begeleiding van leerbedrijven en onderhoud van de kwalificatiestructuur in het mbo.