Geen vraag te gek
088 973 06 00

Branchestudie Sanitair (2008)

Dit rapport geeft antwoord op de volgende vragen:
- Welke bedragen gaan er om in de markt van sanitaire producten?
- Welke aanbieders zijn er en wat is hun positie?
- Hoe zien brutomarges, kosten en kengetallen er uit per verkoopopdracht
- Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren

Delen