Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die een groot aantal bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en omvat onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Als ondernemer maak je gebruik van de fysieke omgeving, samen met huishoudens en overheden. En samen zijn deze partijen er verantwoordelijk voor dat deze fysieke leefomgeving veilig en gezond is en blijft. Dit noemen we een algemene zorgplicht.

Blijven je activiteiten hetzelfde, dan verandert er niets.

Ga je bijvoorbeeld uitbreiden of verbouwen, of wil je een vergunning aanvragen: dan ga je te maken krijgen met de nieuwe regels. Weet dan waar je terecht kunt en hoe je moet handelen
.

Wat betekent de Omgevingswet?

Als je in je bedrijf niets verandert aan je bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en je hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.

Verandert er wel iets, je wilt bijvoorbeeld uitbreiden en daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijg je wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doe je straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek praktisch alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag.

Kortom: de Omgevingswet betekent voor ondernemers:

  • Heldere, concrete regels
  • Eén loket voor meervoudige aanvraag
  • Regie op de aanvraag
  • Uitgangspunt is snelle procedures (max 8 weken)
  • Via één overzicht meteen duidelijk wat er kan en mag op een bepaalde locatie
  • Robuuste, toegesneden vergunning
  • In bepaalde situaties zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen
  • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk
  • Een oplossing kiezen die past bij je bedrijf
  • Focus op de kwaliteit van het initiatief: ‘ja’ mits.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Meer ruimte voor initiatieven
In de Omgevingswet zijn voor meer activiteiten algemene regels vastgelegd, waardoor er minder vergunningen nodig zijn. Daarnaast is het uitgangspunt bij het beoordelen van initiatieven anders dan voorheen: de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

Succesvolle projecten door participatie
Een belangrijk onderdeel in de Omgevingswet is participatie. Hiermee wordt bedoeld dat belanghebbenden bij de besluitvorming over een project of activiteit al vroeg worden betrokken bij het proces. Denk bijvoorbeeld aan omwonenden, andere ondernemers of maatschappelijke organisaties. Het voordeel hiervan is dat er meer draagvlak komt voor de plannen en dat deze van betere kwaliteit zijn. Hoe eerder en beter betrokkenen zijn geïnformeerd, hoe minder weerstand later. De Omgevingswet moedigt iedereen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vind je diverse webinars, praktijkverhalen, apps en andere toepassingen om je op weg te helpen met participatie.

Het Omgevingsloket als centrale plek

Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar iedereen – online – vanaf 1 januari 2024 kan zien of er een vergunning nodig is, deze kan aanvragen, de status van een aanvraag kan volgen en meldingen kan doen. In het loket kun je als ondernemer informatie vinden over de algemene regels maar ook over de lokale regels op een specifieke locatie. Kortom: alle benodigde informatie over de fysieke leefomgeving op één plek en direct te gebruiken.

Sneller weten waar je aan toe bent
De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor deze korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. Voor een complex geval kan het nodig zijn dat er een uitgebreide procedure wordt toegepast, die langer duurt.

Meer informatie?

 Alle ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn goed te volgen via Aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Advies nodig?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Ik denk graag met je mee hoe we de situatie het beste kunnen aanpakken! Of neem contact op met je gemeente.

Contacteer de adviseur Bel ons
Manon Straatman

Manon Straatman

Adviseur ruimtelijke ordening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.