woonbranche

Tijd voor de vitale buitenstad

Nederland kent een lange traditie van zorgvuldig detailhandelsbeleid, waarbij primair wordt uitgegaan van winkels in de centra van steden, wijken en dorpen. Aanvullend is er ruimte voor grootschalige winkels in de periferie, beleidsmatig vormgegeven in PDV en GDV beleid. Deze gebieden noemen wij de ‘Buitenstad’. 

2023 – Woonwinkelclusters in de knel door woningbouw

In veel gemeenten ligt de laatste tijd de prioriteit op het bouwen van woningen. De ruimte is schaars, vooral in grootstedelijke gebieden. Voor woningbouw wordt nu ook gekeken naar de perifere gebieden waar veel woonwinkels en doe-het-zelfzaken zijn gevestigd. Het belang van woonwinkelclusters wordt niet altijd gezien. Daarom heeft INretail in 2023 samen met bureau DTNP een rapport opgesteld om het maatschappelijk en economisch belang van woonwinkelclusters te onderstrepen. Ook biedt het een handreiking aan gemeenten om met deze plekken aan de slag te gaan in de verstedelijkingsopgave.

Download hier het rapport

Meer weten over de binnenstad en de vier O’s om tot een betere buitenstad te komen? Dat lees je in dit rapport.

Manon Straatman

Manon Straatman

Adviseur ruimtelijke ordening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.