Wet Franchise

Wet Franchise

Op 1 januari 2021 is de Wet Franchise van kracht gegaan. Die wet betekende de nodige wijzigen voor franchiseconstructies. Hieronder lees je de belangrijkste punten uit deze wet.

De wet

Franchising is een manier van ondernemen waarbij je op basis van een bestaande formule en diens naam kunt gaan starten. Hierbij is er sprake van een franchisegever (bestaande formule) en een franchisenemer (degene die gaat ondernemen op basis van een bestaande formule). Voordeel voor de franchisenemer is dat hij zijn aandacht volledig op de ondernemer kan vestigen omdat zaken zoals marketing en inkoop door de franchisegever worden verzorgd.

Huidige situatie

De politiek is van mening dat de bestaande wijze van franchising de nodige problemen met zich mee brengt. Het is voor partijen op dit moment lastig om de risico’s van de franchising in te schatten en er bestaan twijfels over de rechten en plichten van franchisegevers en franchisenemers. De wet biedt hier namelijk nog geen uitkomst in. Daarnaast is het opstellen van een franchiseovereenkomst voorafgaand aan de franchising op dit moment ook niet verplicht waardoor er onduidelijke situaties kunnen ontstaan voor zowel de franchisenemer als de franchisegever. Dit moet volgens de politiek zo snel mogelijk veranderen.

Ingangsdatum

Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om bij de start van de franchisering een franchiseoverkomst te sluiten. Deze wetgeving is van dwingend recht voor franchiseovereenkomsten in Nederland en daar kan dus niet van worden afgeweken.

  • Partijen zullen de nodige informatie met elkaar moeten delen zodat zowel de franchisegever als franchisenemer goed de risico’s van de franchising kunnen inschatten.
  • Daarnaast moet per 1-1-2021 de franchisegever een conceptovereenkomst aan de franchisenemer verstrekken en krijgt deze de tijd, te weten 4 weken, om deze overeenkomst te beoordelen. De franchisegever kan in deze tijd de overeenkomst niet tussendoor wijzigen.
  • De franchisegever zal daarnaast tijdens de gehele overeenkomst de franchisenemer tijdig informeren over ontwikkelingen die van invloed zijn op de franchiseovereenkomst.
  • Hij zal de franchisenemer moeten ondersteunen op commercieel en technisch terrein.
  • Als de franchisegever bepaalde aanpassingen wil doorvoeren, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de meerderheid van franchisenemers in Nederland of de franchisenemers waar de wijziging op van toepassing is.

Periode na franchising

De Wet Franchise heeft ook de nodige gevolgen voor de periode na de franchising. Zo moet er in de overeenkomst afspraken worden gemaakt over de betaling van goodwill. De wet geeft daarnaast richtlijnen over een eventueel concurrentiebeding dat in de franchiseovereenkomst is opgenomen. Deze mag namelijk niet langer dan 1 jaar duren na het einde van de overeenkomst. Partijen hebben in bestaande overeenkomsten de tijd tot 1 januari 2023 om dit aan te passen. Franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten zullen direct aan alle verplichtingen uit de Wet Franchise moeten voldoen.

Advies nodig?

Heb je huurgerelateerde vragen of wil je meer informatie over de nieuwe Wet Franchise? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Tim Brussel

Tim Brussel

Brancheadviseur wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.