Geen vraag te gek
088 973 06 00

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering | INretail verzekeringsdienst

Verzeker jouw loondoorbetalingsverplichting

Via INretail verzeker je je voor doorbetaling bij zieke werknemers

 

Bekijk de flyer

Een langdurig zieke medewerker, zoals je ongetwijfeld weet komt daar heel veel bij kijken. Je bent verplicht om twee jaar lang het loon van jouw zieke medewerker(s) door te betalen, je bent verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en je hebt ook nog een re-integratieverplichting. Daar heb je een dagtaak aan en als klap op de vuurpijl kan het UWV je een fikse loonsanctie opleggen wanneer blijkt dat je je onvoldoende hebt ingezet.

Een dure aangelegenheid, niet alleen vanwege de loondoorbetalingskosten maar met name ook omdat de begeleiding hiervan vaak op jou aankomt. 

INretail heeft zich altijd sterk gemaakt voor een oplossing waarbij de verplichtingen en taken rondom een zieke medewerker uit handen worden genomen. Dit heeft geresulteerd in een compleet en betaalbaar dienstverleningspakket waarmee het langdurig verzuim van medewerkers kan worden beperkt. 

Deze oplossing, in samenwerking met Nationale Nederlanden, bestaat uit twee verzekeringsproducten: INretail dienstverlening uitgebreid en INretail verzuim uitgebreid.

INretail dienstverlening uitgebreid

  • De verzekeraar vergoedt 100% de interventiekosten van door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratieactiviteiten;
  • De verzekering biedt Poortwachtergarantie. Dit betekent dat als een werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar opvolgt, de verzekeraar een eventuele loonsanctie vergoedt;
  • Per langdurig verzuimgeval komt er een casemanager die de werkgever en werknemer optimaal begeleid. De casemanager voert de regie over de re-integratie en neemt de werkgever een hoop regelwerk uit handen;
  • De verzekeraar werkt samen met de gecertificeerde arbodienst Keerpunt.

INretail verzuim uitgebreid:

  • De maximale premieverhoging door verzuim in het eigen bedrijf wordt gemaximeerd op 25%.

Heb je nog geen INretail verzuimverzekering en wil je gebruik gaan maken van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering dan adviseren wij je om het contract met je huidige arbodienstverlener vóór 1 oktober op te zeggen. Dit in verband met een opzegtermijn van drie maanden. Uiteraard kunnen wij je hierbij ondersteunen.

Dekkingsoverzicht


Wens je meer informatie of wil je de mkb-verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Telefoon 010 288 44 85
Mail info@inretailverzekeringsdienst.nl 

 

Delen