Geen vraag te gek
088 973 06 00

De inspectie SZW gaat strenger handhaven op de coronaregels op de werkvloer!

De komende tijd gaat de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) strenger handhaven. De instantie vindt dat werkgevers lang genoeg de tijd hebben gehad om zich aan te passen aan de coronamaatregelen. 'Gezien de duur van de crisis, zullen werkgevers eerder hun maatregelen moeten nemen om te zorgen dat hun werknemers veilig werken.

Werkgevers hebben volgens de Arbowet een zorgplicht, die bepaald dat medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Hierdoor is het verplicht om alle risico’s rondom het werk te inventariseren en voor zover mogelijk weg te nemen in de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie, waaronder dus ook COVID19.

Er zijn de afgelopen periode bijna 2800 meldingen gedaan door medewerkers vanwege het overtreden van de verplichte coronamaatregelen. De meeste meldingen (ruim 17 procent) kwamen uit de groot- en detailhandel. Daarmee staat onze sector op één met de meeste meldingen, gevolgd door de cultuur,- sport, dienstverleningssector en de horeca, zo meldt de Inspectie tegen BNR

De meeste meldingen kwamen binnen bij de inspectie SZW over het niet kunnen houden van de verplichte 1,5 meter afstand, gevolgd door slechte hygiënische omstandigheden. Ook zouden medewerkers zich zorgen maken over collega’s die mogelijk het virus bij zich zouden dragen.

Bij dertig bedrijven heeft de Inspectie uiteindelijk ook opgetreden. Grotendeels kregen die bedrijven een officiële waarschuwing of een waarschuwing waarna een boete zou volgen. Geen enkel bedrijf heeft uiteindelijk een boete gekregen. Op deze pagina kan je de regels en adviezen raadplegen met betrekking tot de COVID19 maatregelen.

Delen