Huurdersvariant ROZ-huurmodel

Bij het verhuren van een winkelruimte of horecapand wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van het model Huurovereenkomst Winkelruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Op basis van deze overeenkomst worden de onderhandelingen tussen huurder en verhuurder gevoerd. Om voor meer evenredigheid en evenwicht in de gesprekken tussen huurders en verhuurders te zorgen, is een Huurdersvariant op dit ROZ-model ontwikkeld. In deze variant is een aantal aanpassingen gedaan die meer rekening houden met de belangen van huurders.

Bekijk de uitleg

Uitleg Huurdersvariant ROZ

Bekijk de vijf bijbehorende documenten

Document 1

Huurdersvariant model huurovereenkomst winkelruimte

Document 2

Toelichting op huurdersvariant ROZ model Winkelruimte

Document 3

Oplegger huurdersvariant ROZ

Document 4

Omzethuurbepaling winkelruimte

Document 5

Proces-verbaal van oplevering ROZ huurdersvariant
Edwin Hunneman

Edwin Hunneman

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.