Consumentenrecht

Starter? Vijf huurrecht tips!

Als startende ondernemer word je vaak ook voor de leeuwen gegooid. Je budget is nog beperkt, maar je wordt wel verzocht om een huurovereenkomst te tekenen voor je winkelpand met daarin een huurverplichting die doorgaans vijf jaar duurt en een fors deel van je kosten betreft. Dan wil je wel weten of de overeenkomst solide is. Het is dan ook verstandig om de huurovereenkomst te laten nakijken door een jurist.

Model huurovereenkomst

Veelal wordt gebruik gemaakt van een model huurovereenkomst. De modelovereenkomsten sluiten vaak goed aan op de wettelijke bepalingen. Als er veel wordt afgeweken van de modelvoorwaarden, is het juist nog verstandiger om de huurovereenkomst te late nakijken. Het kan dan zijn dat de huurovereenkomst niet meer of niet meer goed aansluit op de wettelijke bepalingen. In beginsel wordt een huurder van winkelruimte door de wet in bescherming genomen, maar

Onderdelen huurovereenkomst

Huurtermijn

Bij de huur van winkelruimte is een huurtermijn van 2 keer 5 jaar gebruikelijk. Deze termijn is ook het uitgangspunt in de wettelijke regeling. Een afwijkende termijn, kan al gauw tot juridische complicaties (en discussies) leiden, ondanks dat de wet wel zodanig is ingericht dat een huurder termijnbescherming geniet.

Huurprijs

Wees je bewust wat de consequenties zijn van de overeen te komen huurprijs. Zeker als er gewerkt wordt met huurprijzen die afhankelijk zijn van bepaalde factoren, zoals omzet, moet je er voor zorgen dat er geen misverstand over de voorwaarden en wanneer is voldaan aan deze voorwaarden.

Casco en staat van het gehuurde

Uitgangspunt bij huur van winkelruimte is dat je casco huurt. Kort gezegd betekent dat enkel een ‘wind- en waterdichte constructie’. De omschrijving van ‘het gehuurde’ in de huurovereenkomst is daardoor doorgaans beperkt. De verantwoordelijkheid van verhuurder voor gebreken aan ‘het gehuurde’ is daardoor in beginsel enkel beperkt tot het casco. Al het overige wat zich op, in of aan het gehuurde bevindt wordt doorgaans beschreven in het proces-verbaal van oplevering. Deze ‘extra’s’ worden gratis in gebruik erbij gegeven. Dit is ‘de staat van het gehuurde’. De staat waarin het gehuurde in gebruik wordt genomen is in beginsel ook de staat waarin het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst moet worden achtergelaten. Huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van al deze extra’s.

Opzegtermijn

Houd het moment waarop een opzegging uiterlijk moet worden gedaan goed in de gaten (de opzegtermijnen is doorgaans één jaar) Zo voorkom je dat je (net) te laat bent met een beslissing om de huur op te zeggen als daar aanleiding toe is. Het moment waarop je ongeveer moet gaan opzeggen is ook een goed evaluatiemoment. Je kunt dan een gedegen beslissing maken over het al dan niet voortzetten van de onderneming en of het verplaatsen van de onderneming naar een ander winkelpand. Ook is dit een goed moment om met de verhuurder te onderhandelen over de huurprijs of huurvoorwaarden.  Schat je onderhandelingspositie daarbij wel goed in en reken er niet op de verhuurder een poging tot onderhandelen met gejuich zal ontvangen.

Laat je niet piepelen

Als goed geïnformeerd bent over je rechten en verplichtingen, ben je ook goed in staat om de juiste beslissingen te nemen over de inhoud van de huurovereenkomst. Dit stelt je in staat om goed te communiceren en te onderhandelen met de verhuurder. Dit kan een hoop discussie en onzekerheid voorkomen.

Advies nodig?

Heb je huurgerelateerde vragen of wil je jouw huurovereenkomst laten nakijken door een jurist? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Edwin Hunneman

Edwin Hunneman

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.