Geen vraag te gek
088 973 06 00

Outlet Halfweg: definitief duidelijkheid

Aan het jarenlange uitstel van de bouw van een factory outlet in Halfweg tussen Haarlem en Amsterdam komt een einde. Waarschijnlijk doet de rechter in april een definitieve uitspraak en zijn er geen juridische argumenten meer om de komst van The Style Outlets tegen te houden.

Al in 2009 werd in het bestemmingsplan door de gemeente Haarlemmerliede vastgesteld, waardoor op het terrein van de voormalige suikerfabriek ‘Sugar City' een mix van bestemmingen is toegestaan. Dat leidde tot de plannen om op SugarCity, een 25.000 m² groot factory outletcentre, een supermarkt van 4.000 m², een hotel met 400 kamers, een casino, een evenementenlocatie en congresfaciliteiten te ontwikkelen. De oude silo’s die er nog staan, zijn al verbouwd tot kantoren. Het hele projectgebied beslaat 108.000 m².

Vertragen

Al bijna tien jaar, vanaf het moment dat een factory outletplan werd gelanceerd, is INretail bezig om dit project maximaal te vertragen. Een verbod bleek juridisch niet haalbaar, want zoals in de vorige alinea staat: het bestemmingplan laat sinds 2009 de komst van een factory outlet toe. Daarom stond het juridische traject van de afgelopen jaren in het teken van vertraging. Die kans bleek aanwezig omdat onvoldoende rekening was gehouden in het bestemmingsplan met de verkeersaantrekkende werking en het gebrek aan parkeerplaatsen etc. Telkens werden aangevoerde bezwaren die hiermee te maken hadden in de juridische procedures verworpen door de rechter. Tenslotte werd ook het laatste argument door de rechter verworpen, omdat de projectontwikkelaar ook een adequaat lichtplan vanwege de vleermuizen die op het terrein leven had opgeleverd en de verplichting dat zij bij de bouw een aantal bomen moeten herplanten opgelegd kregen door de gemeente.

Nu alle strohalmen benut zijn en de rechter echt alle bezwaren heeft verworpen, verwachten we uiterlijk in april de definitieve uitspraak. En die zal luiden, verwachten we, dat de bouw zal kunnen starten.

Zodra de uitspraak er is, laten we die natuurlijk direct weten.

Blijf alert

Lering uit een dergelijk traject is wel dat retailers altijd alert moeten zijn. Want projectontwikkelaars blijven altijd dergelijke plannen maken en indienen bij gemeenten. Abonneer je op de gemeentelijke pagina zodat je dit scherp in de gaten kan houden en tijdig in actie kan komen. INretail kan veel betekenen, maar enkel in een vroegtijdig stadium. Dat is de fase waarin een dergelijk plan nog niet positief in het bestemmingsplan is opgenomen!

Neem dan ook vooral contact met mij of mijn collega's op om deze situaties onder onze aandacht te brengen. 

Delen