In zes stappen je winkel verkopen

Overdragende (stoppende) partij

Overweeg je om te stoppen met je bedrijf? Dan is het een must om op tijd te starten met stoppen. Maar hoe pak je dit aan? Met het zes-stappenplan helpen we je op weg.  

Het verkopen van je onderneming is meer dan alleen een vraagprijs bepalen en onderhandelen om de juiste prijs voor je onderneming te krijgen. Naast het fiscale plaatje spelen namelijk ook allerlei juridische zaken een rol bij de verkoop. Denk aan de overdracht van het personeel en een nog doorlopende huurovereenkomst. Schakel daarom een professional in met kennis van de retailmarkt en die je kan begeleiden en adviseren bij alle aspecten die een rol spelen bij het stoppen van jouw bedrijf. 

Het moment van loslaten 

Voor elke ondernemer komt het moment om het bedrijf los te gaan laten, ook voor jou. Als je jouw bedrijf wilt overdragen, komen er veel zaken op je af die je goed moet regelen. Bedenk ook dat je niet de enige bent die wilt stoppen. Jaarlijks komen honderden winkellocaties vrij. 

Het zes-stappenplan 

Het tijdig starten met stoppen is dus een must. Maar hoe pak je dit aan? Het zes-stappenplan van INretail helpt je op weg. Trek er in elk geval vijf jaar voor uit om alles te kunnen regelen.  

Stap 1: Kies je stopmoment 

Alles begint met de vraag: Wanneer wil ik stoppen? Denk na op welke leeftijd je afscheid wilt nemen van je bedrijf en welk inkomen je dan tot je beschikking wilt hebben. De vraag hoeveel kapitaal je nodig hebt om te kunnen stoppen, is hierbij cruciaal. Hieronder vind je een lijst met vragen die een rol spelen in deze eerste fase van de verkoop van jouw bedrijf: 

 • Waarom wil je je bedrijf verkopen (pensioen of carrièreswitch)? 
 • Wanneer wil je je bedrijf verkopen? 
 • Is je bedrijf interessant voor potentiële kopers of moeten er nog zaken geoptimaliseerd worden? 
 • Is de huidige juridische vorm (B.V., eenmanszaak, vof) geschikt voor de verkoop? 
 • Zijn er nog fiscale zaken die een rol kunnen spelen en voor de verkoop geregeld moeten zijn? 
 • Wat zou de meest gunstige prijs en bijbehorende condities kunnen zijn? 
 • Wat betekent dit voor je pensioen, heb je dan voldoende inkomen? 
 • Wie zou de beste koper kunnen zijn en waar zou die gevonden kunnen worden? 

Stap 2: Bepaal de waarde 

Ga na wat je bedrijf waard is. Dit is een subjectief begrip. Want de meeste ondernemers vinden dat hun bedrijf heel veel waard is: en terecht! De uiteindelijke waarde van de onderneming wordt gebaseerd op gerealiseerde rendementen in het (recente) verleden en de toekomstverwachtingen.  

De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is: Hoe toekomstgericht is mijn te verkopen bedrijf? Daarbij spelen factoren als kwaliteit van de locaties en het gevoerde concept een belangrijke rol. Laat daarom een waardebepaling opstellen die een juist beeld geeft van de te verkopen onderneming. De kopende partij moet er een goed rendement mee kunnen realiseren en de bank moet bereid zijn de overname te financieren. Een reële verkoopprijs is dus noodzakelijk voor alle betrokken partijen. 

Stap 3: Verkoopklaar maken 

Kijk kritisch naar je bedrijf. Is je winkel up-to-date? Zowel de inrichting, als de kwaliteit van de collectie. Is je bedrijf sterk afhankelijk van jou als ondernemer? Of is er sprake van een goed concept qua interieur en merkenpakket dat goed door een nieuwe ondernemer voort kan worden gezet? Hoe is je positie online? Een deelname aan een franchiseformule of een samenwerkingsverband is in de afgelopen jaren een belangrijke factor gebleken voor succesvolle exploitaties. Bij een verkoop kan dit interessant zijn voor de kopende partij. Ook de kwaliteit van de locatie speelt een belangrijke rol. Verder komen in deze fase eventuele wijzigingen in de rechtsvorm aan de orde. 

Stap 4: Ga de markt op 

Het moment is aangebroken: je gaat de interesse in een overname peilen! De meeste ondernemers kiezen ervoor om op een anonieme manier de markt te verkennen. Er kunnen meerdere kanalen worden ingezet om een succesvolle verkoop te bewerkstelligen: netwerk van de verkopende ondernemer en adviseur, collega-ondernemers, advertenties, internet. Een goed overnameprofiel van je bedrijf helpt om zoveel mogelijk interesse in jouw bedrijf te realiseren. Een verkoopmemorandum helpt hierbij. Een verkoopmemorandum schetst een volledig beeld van jouw bedrijf en bestaat uit de onderstaande onderdelen: 

 • een introductie 
 • een samenvatting 
 • de geschiedenis en achtergronden van de onderneming 
 • de reden waarom tot verkoop wordt overgegaan 
 • informatie over de producten en diensten 
 • een beschrijving van de markt 
 • beschrijving van de organisatiestructuur en –cultuur 
 • overzicht van de financiële gegevens 
 • overige relevante informatie 

Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie over je onderneming. Want je wilt niet dat alle informatie op straat komt te liggen. Het is slim om een geheimhoudingsverklaring te laten teken bij het vertrekken van informatie. 

Stap 5: Onderhandelingen 

Een formule, maar zeer belangrijke fase: de onderhandelingen. Emotioneel gezien kan dit ook een lastige fase zijn. De onderhandelingen gaan immers over je ‘kindje’. Afspraken moeten op de juiste manier worden vastgelegd. Denk hierbij aan de overdracht van het huurcontract, de overdracht van personeel en het voorkomen van aansprakelijkheid. Het niet goed vastleggen van afspraken veroorzaakt veel onnodige ruis en zakelijke conflicten. 

Stap 6: De overdracht 

Je afscheid als ondernemer is een feit. De overdracht staat voor de deur en de koper staat te popelen om aan de slag te gaan. Informeer al je relaties over de overdracht van jouw bedrijf. Een afscheidsreceptie of feest zorgt voor een positief gevoel bij de overname én het is de uitgelezen kans voor iedereen om kennis te maken met je opvolger.  

Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.