Stoppen of doorgaan met je winkel

Stoppen of doorgaan met je winkel?

Twijfel je of je door wil gaan met je winkel? Misschien doordat je een matig rendement hebt, je omzet onder druk staat, jouw winkelgebied niet aantrekkelijk is of door de onzekere factoren van buitenaf. We helpen je er graag mee.

Zo maak je jouw situatie inzichtelijk

Om antwoord te krijgen op de vraag of je moet stoppen of doorgaan met jouw winkel, hebben we een lijst met vragen en stellingen opgesteld. Door deze vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in jouw (financiële en persoonlijke) situatie.

Beantwoord onderstaande vragen voor jezelf en kijk wat het advies is: 

 1. Mijn omzet is (de laatste jaren) gelijk gebleven of gestegen. 
 2. Ik heb geen betalingsachterstand bij mijn crediteuren (huur/leveranciers/personeel etc.). 
 3. Ik kan mijn rekeningen op tijd betalen. 
 4. Ik ben tevreden over mijn behaalde financiële resultaten. 
 5. Ik heb plezier in het ondernemen. 
 6. Als ik geen financiële problemen zou hebben, zou ik doorgaan met mijn onderneming. 
 7. Er is weinig leegstand in mijn winkelcentrum/winkelgebied. 
 8. De werksfeer is goed. 
 9. Ik heb geen problemen met mijn verhuurder. 
 10. Ik heb geen problemen met mijn leveranciers. 
 11. Ik verwacht dat mijn bedrijf financieel klaar is voor de toekomst. 
 12. Mijn onderneming heeft voldoende potentie in deze snel veranderende retailwereld. 
 13. Ik heb een goede werk/privé balans. 
 14. Ik heb de juiste ondernemerskwaliteiten om in deze tijden te ondernemen. 
 15. Als ik morgen voor de keuze sta om weer te starten als ondernemer, doe ik het weer. 

Heb je 10 keer of zelfs vaker ‘ja’ ingevuld? Dan is het advies: Doorgaan
Heb je 6 tot 9 keer ‘ja’ ingevuld? Dan is het advies: Onzeker
Heb je 5 of minder keer ‘ja’ ingevuld? Dan is het advies: Stoppen 

Tip: heb je weleens naar de kerngetallen in de branche gekeken? Hiermee kun je makkelijk inzicht krijgen in hoe jouw onderneming presteert in vergelijking met soortgelijke ondernemingen.

Doorgaan met je onderneming

Jouw bedrijf is in de basis financieel gezond en je wil nog niet stoppen, want daarvoor is het ondernemerschap nog te leuk. Stel eerst deze belangrijke vraag aan jezelf: was er sprake van een toekomstgerichte exploitatie? Daarna zijn er drie belangrijke punten om over na te denken. Is je businessmodel toekomstgericht? Wat is je rendement? En heb je aanvullende financiering nodig?

Is je businessmodel toekomstgericht?

Wanneer je een positief rendement had voordat er sprake was van de bijzondere omstandigheden waardoor er verlies is ontstaan, maar je wel aan betalingsverplichtingen kon voldoen, lijkt jouw basis in orde voor de toekomst. Het is in deze fase wel van belang om te onderzoeken of je businessmodel nog toekomstgericht is. We hebben verschillende gratis tools ontwikkeld waarmee je aan de slag kunt gaan om dit uit te zoeken.

Wat is je rendement?

Zodra je helder hebt wat je kunt aanscherpen en waar je kansen en uitdagingen liggen, kun je een exploitatiebegroting opstellen. Hiermee maak je inzichtelijk wat het rendement van je onderneming gaat worden. Een belangrijk onderdeel van de prognosetool is een liquiditeitsbegroting. Zo krijg je direct inzicht of er het hele jaar door genoeg geld is om je rekeningen te betalen en of je overhebt of juist tekortkomt. Daarna zoek je naar mogelijkheden om je cashflow, het verschil tussen inkomsten en uitgaven, te verbeteren.

Heb je aanvullende financiering nodig?

Heb je voor het overbruggen van deze lastige periode aanvullende financiering nodig? Door banken die steeds vaker ‘nee’ verkopen, is het absolute noodzaak om een goed plan te maken. INretail helpt je graag met het bepalen van jouw kredietbehoefte en het indienen van een aanvraag.

Een onzekere situatie

Was er al sprake van een zorgwekkende financiële positie van je onderneming voordat er problemen gingen ontstaan? Vul dan de prognosetool in. Zo krijg je inzicht in de toekomstgerichtheid van je onderneming en of je misschien iets moet wijzigen in je businessmodel. Maak hiervoor vooral gebruik van de tools en kennis die we voor jou gratis beschikbaar stellen.

Zodra je nieuwe of aangepaste businessmodel helder is, stel je een nieuwe exploitatiebegroting op. Houd wel rekening met een bepaalde inverdientijd voordat je met je nieuwe businessmodel het omzetniveau gaat bereiken dat je voor ogen hebt.

Doorgaan met je onderneming, maar na kostenbesparingen of reorganisatie 

Wellicht is het niet voldoende om je businessmodel aan te passen, maar blijkt uit de resultaten van de ingevulde prognosetool dat je moet besparen op je kosten. Mogelijk blijken de personeelskosten te hoog, dan kan er op een goed onderbouwde wijze afscheid worden genomen van personeel. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je winkelgebied niet meer functioneert. Wellicht liggen er dan kansen op een gezonde toekomst door een doorstart te maken op een andere plek. Je hoeft daarvoor niet persé eerst een negatief resultaat te hebben. Onze bedrijfsadviseurs en juristen kijken graag met je mee naar de mogelijkheden. 

Doorgaan met je onderneming, maar met financiële ondersteuning 
Heb je een financiering nodig om verder te kunnen met je onderneming? Onze bedrijfsadviseurs kunnen jou helpen met het verkrijgen van financiering. Er zijn verschillende mogelijkheden, zelfs als financiers niet mee willen werken. Denk bijvoorbeeld aan de Bijstand voor zelfstandigen (BBZ).

Stoppen

Ben je gedwongen te stoppen omdat doorgaan onverantwoord is? Of ben je er zelf helemaal klaar voor? We helpen je om het stoppen en een eventuele overname in goede banen te leiden. Bij stoppen zijn er meerdere opties, bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging. Wil je weten of een verkoop van de onderneming tot de mogelijkheden behoort of heb je een kandidaat die interesse heeft in overname? Neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs van INretail.

Stoppen (financieel onverantwoord

Kun je jouw schulden nu of binnenkort niet meer betalen? Dan zijn er verschillende opties om van je kort- en langlopende schulden af te komen: de minnelijke regeling, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp), de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) tot Faillissement of een Surseance van betaling. Hieronder hebben we ze op een rijtje gezet.

 1. Faillissement winkel 

Soms is een faillissement niet meer te voorkomen. Het is mogelijk om te wachten op een faillissement (aangevraagd door crediteuren via een advocaat), of om zelf een faillissement aan te vragen. Bij het zelf aanvragen van een faillisement is een advocaat niet nodig. Ook is het griffierecht dan niet verschuldigd. Via de website  Rechtspraak.nl kan het formulier ‘eigen aangifte faillissement’ gedownload en ingevuld worden. Hierna zal een oproep volgen van de griffie van de rechtbank.

Word je privé ook failliet verklaard?

Dat hangt ervan af of je onderneming is ondergebracht in een rechtspersoon of een stichting: 

 • Eenmanszaak: bij het faillissement van een eenmanszaak wordt beslag gelegd op het gehele vermogen, dus ook op het privévermogen. 
 • Vof (Vennootschap onder firma): hierbij zijn vaak alle vennoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, valt ook hun privévermogen in het faillissement. 
 • CV (Commanditaire vennootschap): hierbij brengt een faillissement van het CV ook het faillissement van een of meer beherende vennoten met zich mee. De stille vennoten en geldschieters met vermogen, blijven buiten het faillissement. Alleen het bedrag dat zij in de CV hebben gestoken loopt risico. 
 • BV’s, NV’s, verenigingen, coöperaties en stichtingen 
  Dit zijn allemaal rechtspersonen. Als een rechtspersoon failliet wordt verklaard, heeft dit alleen betrekking op het vermogen van de rechtspersoon zelf. Het privévermogen van bestuurders wordt niet in het faillissement betrokken. 
 1. Wettelijke schuldsanering (WSNP) 

Als de ondernemer een natuurlijk persoon, en geen rechtspersoon, kan deze nadat de oproep is ontvangen voor de zitting een verzoek doen om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering. Het ‘voordeel’ van een schuldsanering is dat na een periode van ongeveer 3 jaar de ondernemer weer schuldenvrij is. In het geval van een faillissement kunnen schuldeisers na lange tijd nog aankloppen als de ondernemer weer geld heeft. 

Als de ondernemer wordt toegelaten tot de schuldsanering, kan de door de rechtbank aangewezen bewindvoerder besluiten de onderneming te staken of toch in stand te houden. Dit hangt natuurlijk af van de vooruitzichten. De ondernemer behoudt recht op een bestaansminimum. Alles wat boven dat minimum wordt verdiend of binnenkomt, wordt afgeroomd. Schuldeisers worden met dit geld (deels) betaald. 

 1. Surseance van betaling 

Een surseance van betaling is vaak een voorloper van een faillissement. Een surseance is eigenlijk bedoeld voor bedrijven die in de kern gezond zijn, maar betalingsproblemen hebben door tijdelijke tegenslagen. De ondernemer krijgt een periode om orde op zaken te stellen. Een surseance dient aangevraagd te worden via een advocaat. Vaak is er geen sprake van een tijdelijke tegenslag, maar van een structureel probleem. De kans is dan groot dat de surseance spoedig wordt omgezet in een faillissement. 

Door het faillissement raakt de ondernemer het bewind over de onderneming kwijt. Voor diverse ondernemers is dit een reden om de afwikkeling zelf op te pakken. 

 1. Betalingsonmacht / doorstart 

Als er betalingsonmacht op de loer ligt, kun je als lid van INretail bij  Trip Advocaten & Notarissen terecht. Denk aan: sanering van de schulden (afkoop tegen een bepaald percentage), het treffen van langlopende betalingsregelingen en in sommige gevallen een doorstart na faillissement. 

 1. Het minnelijk traject, voor ondernemers met schulden 

Kun je je schulden niet meer betalen als ondernemer? Maak dan gebruik van een schuldenregeling. Met een minnelijk traject onderzoek je eerst of je zelf je problemen kunt oplossen. Daarna maak je afspraken met je schuldeisers om je schulden, buiten de rechter om, binnen 36 maanden zoveel mogelijk af te lossen.  

Op basis van de  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verlenen gemeenten schuldhulp aan ondernemers met problematische schulden. Het is roblematisch als je je zakelijke én privérekeningen niet meer kunt betalen, en als schuldeisers dreigen met beslaglegging op je huis of goederen of met het aanvragen van je faillissement.  

Met MKB Doorgaan krijg je hulp om je bedrijf gezond te houden. De kosten voor de schuldhulp betaal je dan meestal zelf, bijvoorbeeld via familie. Ga je naar de gemeente? Dan nemen zij in veel gevallen de kosten voor een traject voor hun rekening. Gemeenten schakelen ook vaak schuldhulpbureaus in.  

Stoppen, omdat onderneming niet levensvatbaar is

Is de conclusie dat je moet stoppen omdat je onderneming niet levensvatbaar is? Dan onderzoekt de schuldhulpverlener hoeveel je van die schulden kunt terugbetalen aan je schuldeisers aan de hand van je persoonlijke en verwachte situatie. Heb je, of krijg je bijvoorbeeld een baan en ontvang je daaruit inkomsten? Het minnelijk akkoord houdt dan in dat de schuldhulpverlener een voorstel aan de schuldeisers doet over hoeveel je kunt sparen om in 3 jaar zoveel mogelijk van je schulden af te lossen. Je krijgt een bedrag op bijstandsniveau om je vaste lasten te betalen en om van te leven. De rest gebruik je voor de aflossing aan je schuldeisers. Daarnaast doet de schuldhulpverlener een voorstel aan de schuldeisers om de rest van de schulden volledig kwijt te schelden na deze 3 jaar. Finale kwijting heet dat. Gaan de schuldeisers hiermee akkoord, dan kun je beginnen met aflossen. 

Je onderneming is nog levensvatbaar

Heb je voor je nu en de toekomst voldoende inkomsten uit je bedrijf om zakelijk en privé je vaste lasten te betalen? En houd je een bedrag over voor het aflossen van schuld of een lening? Dan is je bedrijf levensvatbaar. De schuldhulpverlener onderzoekt hoeveel je kunt terugbetalen uit je bedrijfsinkomsten. Via de gemeente probeer je een lening voor de schulden te krijgen om je schulden, of een deel daarvan, direct af te lossen. Je lost de lening in termijnen af aan de gemeente, met rente. Hierdoor heb je grip en zicht op je financiële situatie, omdat je alleen nog maar met de gemeente te maken hebt. Voor het eventuele restant van de schulden, probeert de schuldhulpverlener finale kwijting bij de schuldeisers te regelen. Gaan de schuldeisers akkoord met het voorstel? Dan kun je verder met ondernemen, je schulden betalen en aflossen bij de gemeente. 

Dwangakkoord 

Is de relatie tussen jou en de schuldeisers verstoord? Of vinden de schuldeisers het aangeboden bedrag of de aflossing te laag? Dan kan het zijn dat ze niet mee willen werken. De schuldeisers zijn namelijk niet verplicht om mee te werken. Als dat het geval is, gaat een minnelijk akkoord niet door, want alle schuldeisers moeten meewerken. Wijzen één of meerdere schuldeisers het voorstel af? Dan kun je bij de rechter een verzoek indienen om weigerachtige schuldeisers te dwingen om mee te doen via een dwangakkoord. De rechter beoordeelt of de weigerende schuldeisers goede redenen hebben om het voorstel af te slaan. Zijn er geen goede redenen, dan beslist de rechter dat weigerende schuldeisers toch met het voorstel akkoord moeten gaan en kan het traject van start. Een dwangakkoord kan alleen worden opgelegd als het merendeel van de schuldeisers wél akkoord is gegaan. Een rechter kijkt naar de volgende punten voor het toewijzen van een dwangakkoord: 

 • Is het voorstel goed gedocumenteerd en gebaseerd op betrouwbare cijfers?
 • Is het voorstel getoetst of opgesteld door een onafhankelijk en deskundige partij zoals een gemeentelijke kredietbank of professionele schuldhulporganisatie?
 • Is duidelijk dat het aanbod het maximale is wat je van de schuldenaar kan vragen?
 • Levert het dwangakkoord minimaal hetzelfde op als een Wsnp procedure? 
 • Als een schuldeiser niet het volledige deel krijgt, komt hij dan in de problemen?
 • Wat is het aandeel van de weigerachtige schuldeiser op de totale schuld?
 1. De WHOA 

Stel, je hebt een onderneming die steeds in staat was alle schulden te betalen en daarnaast verdiende je een passende ondernemersbeloning. Toch is de schuldenlast fors opgelopen door bijzondere omstandigheden en dient je onderneming over middelen te beschikken om weer op te kunnen starten. Hoe kom je hier weer uit? 

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Deze nieuwe wet biedt ondernemers de mogelijkheid om tot een (afkoop)regeling met de crediteuren te komen om zo weer klaar voor de toekomst te zijn. De hoop is dat de crediteuren vrijwillig bereid zijn genoegen te nemen met een gedeeltelijke betaling van de vorderingen, maar als dat niet het geval is, kan de rechter de weigerachtige crediteuren dwingen met het voorstel in te stemmen. Deze nieuwe wet is vrij complex. Toch biedt deze wet ook voor (kleinere) retailonderneming mogelijkheden. De WHOA helpt dus bedrijven met hoge schulden. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken (reorganisatie-akkoord) of gecontroleerd stoppen (liquidatie-akkoord).  

Voorbeeld en tool 

We hebben een praktijkvoorbeeld voor je uitgewerkt. Op hoofdlijnen laten we je hier zien hoe de WHOA werkt. Mocht je gebruik willen maken van de WHOA dan hebben we hier een stappenplan voor je. 

Stoppen (je bent er zelf klaar voor)

We hebben de belangrijkste 6 stappen voor je op een rij gezet:

 1. Financiële planning 

Heb je je al laten begeleiden door je accountant of een fiscalist om inzicht te krijgen in wat je inkomen is nadat je gestopt bent met je onderneming? Zorg dat je hierop voorbereid bent, zodat je hierdoor niet onnodig voor verrassingen komt te staan. 

 1. Fiscaal advies 

Bezit je een eigen pand? Dan kan het zijn dat je moet afrekenen met de fiscus. Verkoop je je onderneming en wordt hier goodwill voor betaald? Neem tijdig contact op met je fiscalist, zodat je goed voorbereid kunt stoppen.

 1. Huur 

Weet je de opzegtermijn van je huurovereenkomst? Check dit zodat je zeker weet dat het moment dat je wilt stoppen ook echt tot de mogelijkheden behoort. In de wet is een regeling opgenomen dat de huurder in een geval van verkoop van zijn bedrijf het recht heeft de overnemer in zijn plaats te stellen in de huurovereenkomst. Dit heet indeplaatsstelling.

 1. Medewerkers 

Heb je medewerkers in dienst? Dan moet je het UWV toestemming vragen voor ontslag, denk hierbij aan de transitievergoeding. Bereken hier zelf de transitievergoeding.

Een dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Als een dienstverband eindigt, kan er een vergoeding worden aangevraagd. Soms wil je een dienstverband eindigen, maar is dat niet mogelijk vanwege een opzegverbod.

Ga je met pensioen? INretail lobbyt voor jou! Wij kijken wat er mogelijk is om geen transitievergoeding te betalen in deze situatie. Per 2021 bestaat een regeling die ondernemers die stoppen vanwege pensioen of ziekte compenseert in het betalen van de transitievergoeding

 1. Lopende contracten

Maak een overzicht van alle lopende contracten/overeenkomsten. Van je financiering, verzekeringen, winkelautomatisering, beveiliging, leaseverplichtingen, huisvuil etc. Zorg dat je deze overeenkomsten bijtijds beëindigd, zodat je niet onnodig kosten blijft doorbetalen.

 1. Emotionele hulp 

Een crisis raakt je niet alleen zakelijk. Ook emotioneel krijgen jij en je omgeving het soms zwaar te verduren. Heb je nu even geen behoefte aan praktische ondersteuning, maar wel aan mentale of sociale steun? Dan kun je bij De Luisterlijn of  MIND korrelatie terecht. Vergeet niet dat je daarnaast ook altijd bij je huisarts of gemeente terechtkunt. En natuurlijk kun je met je problemen bij familie, vrienden, collega-ondernemers of een brancheorganisatie aankloppen. 

Heb je vragen over het stoppen of doorgaan?

Ik help je graag om uit te zoeken wat voor jouw onderneming de beste keuze is.

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.