Geen vraag te gek
088 973 06 00

Moet ik stoppen of doorgaan?

Hoe bied jij jouw onderneming deze crisis het hoofd?

Hoewel de overheid, banken, pensioenfondsen en veel andere partijen in de bedrijfskolom er alles aan doen om de ondernemers in deze tijd te helpen, kunnen we er helaas niet aan voorbij gaan dat die maatregelen niet altijd voldoende zullen zijn.

Moet ik stoppen of doorgaan?

Dat is dan ook een vraag die we regelmatig gesteld krijgen in deze periode. Het is begrijpelijk dat ondernemers zich afvragen of zijn/haar onderneming nog toekomstgericht is. De omzet blijft (ver) achter en de schulden stapelen zich op. Daarnaast is het nog de vraag of alles überhaupt terug te verdienen is. Er zijn veel vragen, maar helaas is er niet op alles een antwoord. Niemand kan aangeven hoe lang het corona virus de samenleving zo stil legt als nu het geval is. Ook kunnen we niet voorspellen wat voor effect het heeft op de bestedingen van consumenten. Toch adviseren we ondernemers om voor zichzelf een beeld proberen te schetsen wat dit voor jouw onderneming betekent.

Prognose opstellen

Wij hebben hiervoor een opzet gemaakt, die je kunt gebruiken om hiermee aan de slag te gaan. Deze opzet is feitelijk bedoeld om een prognose te maken voor een financieringsbehoefte die je nodig hebt voor de komende periode, maar geeft je ook inzicht in hoeverre dit een verantwoorde keuze is. Uiteindelijk wil je voor jezelf een zorgvuldig afgewogen besluit nemen of je deze extra benodigde financiering ook weer kunt terugverdienen en of dat een verantwoord besluit is. De bedrijfsadviseurs van INretail kunnen je hiermee ondersteunen of als coach/klankbord fungeren bij het nemen van besluiten die van grote invloed zijn op jouw toekomst.

In het geval insolventie op de loer ligt, heeft INretail  een samenwerking met Trip Advocaten & Notarissen op het gebied van onder andere betalingsproblemen van ondernemers:

Christian Glas van Trip:

Samen met INretail adviseren wij ondernemers bij het oplossen van financiële problemen van ondernemers. Sanering van de schulden (afkoop tegen een bepaald percentage) kan soms een oplossing zijn, Of het treffen van langlopende betalingsregelingen. Verder kan in sommige gevallen een doorstart na faillissement nodig zijn. Is dit voor jou een mogelijk scenario? Neem dan contact op met een bedrijfsadviseur, zij zullen ervoor zorgen dat je met de juiste persoon in contact komt. Het eerste consult is vrijblijvend en gratis.