Geen vraag te gek
088 973 06 00

Hoe retailvriendelijk worden gemeenten?

Van Middelburg tot Emmen moest de lokale politiek eraan geloven. Verschillende verkiezingsprogramma’s werden met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gescand op retailvriendelijkheid.

Detailhandel Nederland liet het onderzoek doen op verzoek van onder meer INretail. In 12 gemeenten werden alle verkiezingsbeloften uitgeplozen en op een rij gezet. En daarmee werd direct duidelijk: het kan echt nog veel beter.

Van lagere lokale lasten bijvoorbeeld worden ondernemers blij, maar lang niet alle politieke partijen hebben het in hun programma staan. Parkeren als kans om te scoren blijft ook nog onderbelicht, terwijl goede bereikbaarheid heel belangrijk is voor winkelgebieden. En ook veiligheid, de winkelopeningstijden en goede plannen om van winkelleegstand werk te maken doen ertoe. Deze onderwerpen zijn niet in alle verkiezingsprogramma’s terug te vinden. Kijk of jouw gemeente op de lijst staat en welke partijen het dan goed met je voor hebben.

Actie richting 21 maart 
Het is belangrijk dat je weet wat er speelt in jouw gemeente of winkelgebied. De thema’s die in het onderzoek naar voren komen zoals parkeerbeleid, bereikbaarheid en openingstijden, zijn thema’s die invloed hebben jouw ondernemerschap. Wat kan jij doen om meer ruimte voor ondernemerschap te creëren? Kom in actie!

Rapport Detailhandel Nederland    Actie richting 21 maart! 

Delen