Krijg in 3 stappen grip op je winkelgebied

Vragen?
Bel ondernemersservice!
088 973 06 00

Als lid kun je met je vragen over je winkelgebied bij ons terecht. Samen met ons team locatiebeleid helpen wij je graag verder om de juiste antwoorden te vinden.

Voorbeeld vraagstukken waarmee ondernemers bij ons komen zijn:

 1. Hoe kunnen we meer ondernemers bij activiteiten betrekken of bijvoorbeeld openingstijden samen afstemmen?
 2. Hoe moeten we omgaan met problemen als leegstand, parkeren of bereikbaarheid?
 3. Hoe komen we aan (meer) financiering?
 4. Hoe krijgen we de ondernemers en/of gemeente en/of vastgoed en/of andere partijen mee met initiatieven?
 5. Hoe komen we (online) aan meer bezoekers?
   

In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder

Jammer genoeg spreken wij wekelijks ondernemers die moe zijn van het trekken van de spreekwoordelijke kar. Ondanks dat het verleidelijk is om zelf snel aan de slag te gaan voor het oplossen van problemen, is het juist de truc om bij winkelgebied vraagstukken zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. In je eentje ga je sneller, samen kom je verder. Verleg de focus van het trekken van de kar, naar het zoveel mogelijk mensen laten mee duwen van de kar. Hoe krijg je op deze manier grip op je winkelgebied?

Stap 1: ga naar de ondernemersvereniging

Zorg dat je aangesloten bent bij de lokale ondernemersvereniging. Betrek de vereniging bij het vraagstuk of probleem. Begin bij het omschrijven en het gezamenlijk vaststellen van de grootte van het probleem: hoe meer ondernemers het raakt, hoe hoger het probleem op de agenda van de vereniging komt. Formuleer samen oplossingsrichtingen en beoogde resultaten. Betrek vervolgens andere partners.

Stap 2: betrek de gouden driehoek

Winkelgebieden hebben verschillende gebruikers. Waar woonwijken hoofdzakelijk één type gebruiker heeft (de inwoner), kent een winkelgebied meerdere gebruikers zoals: ondernemers, vastgoedpartijen, evenementenorganisatoren, kunst & cultuur etc. Een probleem raakt logischerwijs gauw meerdere partijen, dan ondernemers alleen. Dit verdient partners en afstemming.

Betrek daarom samen met de ondernemersvereniging de partijen die betrokken zijn bij het functioneren van het winkelgebied. Hiervoor is minimaal de zogenaamde ‘gouden driehoek’ nodig, bestaande uit de ondernemersvereniging, de gemeente en vastgoedpartijen. Gebruikelijke tafelgenoten zijn de ondernemersvoorzitter, ambtenaar en/of wethouder economie en/of bedrijvencontactfunctionaris en iemand namens vastgoedpartij(en), zonder daarbij partijen uit te sluiten.

Vervolgens, gelijk aan stap 1, dient in deze gouden driehoek het probleem nader besproken en vastgesteld te worden. Welke belangen hebben de andere partijen bij het oplossen van dit probleem? Stem samen de oplossingsrichting(en) af en beoogde resultaten. In een plan van aanpak - met daarin omschreven wie, doet wat, wanneer en met welke hulpmiddelen - wordt de uitvoering geborgd. Vergeet niet af te spreken hoe voortgang wordt gemonitord.

Stap 3: Wij knokken, jij wint. Jullie winnen.

Samen met je ondernemersvereniging (stap 1) en met de gouden driehoek (stap 2) kun je lokaal aan de slag met het werken het winkelgebied. Zowel de ondernemersvereniging als de gouden driehoek kan profiteren van jouw contact met de Regioadviseur: maak gebruik van onze landelijke kennis en netwerk. Zo werkt INretail verschillende lokale en landelijke partners samen aan het toekomstbestendig maken van winkelgebieden via platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS).

Heb jij een hulpvraag?

Neem contact op!

Tags
Contactpersoon
David Lansen
David Lansen
Adviseur Ondernemerscollectieven
06 160 724 32

Recent nieuws

 • open

  Bijl Blogt: Je beste beentje blijven voorzetten

  Nieuws
  vrijdag, 20 juli 2018
  In de aflopen decenia was retailen simpel en overzichtelijk. Je zorgde voor goede spullen, betrok een pandje in een straat en even heel plat gezegd: ‘‘Iedereen kon een winkel open en de onderneming tot succes brengen.’’
  Bijl Blogt: Je beste beentje blijven voorzetten
 • open

  Omzetkengetallen per branche

  Nieuws
  donderdag, 19 juli 2018
  Ben jij samen met jouw gemeente bezig met het opstellen van een detailhandelsvisie, waaruit naar voren moet komen of er wel of geen uitbreidingsmogelijkheden zijn in jouw gemeente en of winkelgebied? Dan kan het rapport Omzetkengetallen jou en de gemeente helpen de goede keuzes te maken.
  Omzetkengetallen per branche
 • open

  Een dag uit het leven van de bedrijfsadviseur: Gaan we verkopen of toch doorgaan?

  Nieuws
  woensdag, 18 juli 2018
  Of ik een ondernemer meteen wilde terugbellen voor een afspraak, hij wilde zijn zaak zo snel mogelijk verkopen, hij was er helemaal klaar mee, al die zeurende klanten en hij verdiende er ook nog eens niks mee. Hij had hulp nodig.
  Een dag uit het leven van de bedrijfsadviseur: Gaan we verkopen of toch doorgaan?
 • open

  WOW, wat een uitnodiging tot samenwerken!

  Nieuws
  woensdag, 18 juli 2018
  Het is fijn om te ervaren dat verschillende ondernemers de kans zien om met stylisten beter samen te werken. Retailers en fabrikanten benaderen mij om te sparren over plannen om events en bijeenkomsten te organiseren.
  WOW, wat een uitnodiging tot samenwerken!

Gerelateerd aan dit artikel

Delen