Geen vraag te gek
088 973 06 00

Krijg in 3 stappen grip op je winkelgebied

Als lid kun je met je vragen over je winkelgebied bij ons terecht. Samen met ons team locatiebeleid helpen wij je graag verder om de juiste antwoorden te vinden.

Voorbeeld vraagstukken waarmee ondernemers bij ons komen zijn:

  1. Hoe kunnen we meer ondernemers bij activiteiten betrekken of bijvoorbeeld openingstijden samen afstemmen?
  2. Hoe moeten we omgaan met problemen als leegstand, parkeren of bereikbaarheid?
  3. Hoe komen we aan (meer) financiering?
  4. Hoe krijgen we de ondernemers en/of gemeente en/of vastgoed en/of andere partijen mee met initiatieven?
  5. Hoe komen we (online) aan meer bezoekers?
     

In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder

Jammer genoeg spreken wij wekelijks ondernemers die moe zijn van het trekken van de spreekwoordelijke kar. Ondanks dat het verleidelijk is om zelf snel aan de slag te gaan voor het oplossen van problemen, is het juist de truc om bij winkelgebied vraagstukken zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. In je eentje ga je sneller, samen kom je verder. Verleg de focus van het trekken van de kar, naar het zoveel mogelijk mensen laten mee duwen van de kar. Hoe krijg je op deze manier grip op je winkelgebied?

Stap 1: ga naar de ondernemersvereniging

Zorg dat je aangesloten bent bij de lokale ondernemersvereniging. Betrek de vereniging bij het vraagstuk of probleem. Begin bij het omschrijven en het gezamenlijk vaststellen van de grootte van het probleem: hoe meer ondernemers het raakt, hoe hoger het probleem op de agenda van de vereniging komt. Formuleer samen oplossingsrichtingen en beoogde resultaten. Betrek vervolgens andere partners.

Stap 2: betrek de gouden driehoek

Winkelgebieden hebben verschillende gebruikers. Waar woonwijken hoofdzakelijk één type gebruiker heeft (de inwoner), kent een winkelgebied meerdere gebruikers zoals: ondernemers, vastgoedpartijen, evenementenorganisatoren, kunst & cultuur etc. Een probleem raakt logischerwijs gauw meerdere partijen, dan ondernemers alleen. Dit verdient partners en afstemming.

Betrek daarom samen met de ondernemersvereniging de partijen die betrokken zijn bij het functioneren van het winkelgebied. Hiervoor is minimaal de zogenaamde ‘gouden driehoek’ nodig, bestaande uit de ondernemersvereniging, de gemeente en vastgoedpartijen. Gebruikelijke tafelgenoten zijn de ondernemersvoorzitter, ambtenaar en/of wethouder economie en/of bedrijvencontactfunctionaris en iemand namens vastgoedpartij(en), zonder daarbij partijen uit te sluiten.

Vervolgens, gelijk aan stap 1, dient in deze gouden driehoek het probleem nader besproken en vastgesteld te worden. Welke belangen hebben de andere partijen bij het oplossen van dit probleem? Stem samen de oplossingsrichting(en) af en beoogde resultaten. In een plan van aanpak - met daarin omschreven wie, doet wat, wanneer en met welke hulpmiddelen - wordt de uitvoering geborgd. Vergeet niet af te spreken hoe voortgang wordt gemonitord.

Stap 3: Wij knokken, jij wint. Jullie winnen.

Samen met je ondernemersvereniging (stap 1) en met de gouden driehoek (stap 2) kun je lokaal aan de slag met het werken het winkelgebied. Zowel de ondernemersvereniging als de gouden driehoek kan profiteren van jouw contact met de Regioadviseur: maak gebruik van onze landelijke kennis en netwerk. Zo werkt INretail verschillende lokale en landelijke partners samen aan het toekomstbestendig maken van winkelgebieden via platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS).

Heb jij een hulpvraag?

Neem contact op!

Delen