Geen vraag te gek
088 973 06 00

PERSBERICHT: INretail: protocol veilige winkelgebieden in aantocht

Er is vandaag media-aandacht voor drukte in de winkelstraten. Er is vrees voor te weinig afstand tussen bezoekers.

INretail zit in de afrondende fase van het protocol ‘veilig winkelgebied’ dat samen met partners in en rond de Retailagenda en platform De Nieuwe Winkelstraat  wordt gemaakt. Deze week nog willen de experts het protocol opleveren.

Slimmer winkelen

We kunnen met z’n allen niet alleen veiliger, maar ook slimmer winkelen. Ondernemers hanteren vaak langere openingstijden voor meer spreiding. Of ze bieden bijvoorbeeld winkelen op afspraak. We roepen consumenten op om vooral de hele week te gebruiken om te winkelen. Via een advertentie die woensdag in landelijke en regionale dagbladen verschijnt, wordt kopen op rustige momenten gestimuleerd. Weekend pieken willen we vermijden. 

Succesvolle gebieden

Er wordt gewerkt aan landelijke richtlijnen voor winkelgebied protocollen. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) helpt met de lokale uitrol. Vooruitlopend hierop werden in Delft al maatregelen genomen omdat bezoekersaantallen toenamen en snel schakelen lokaal nodig was. Daar is de doorstroming inmiddels sterk verbeterd door ruimte te maken voor veilig winkelen. Potentiële knelpunten in bezoekersstromen zijn bijvoorbeeld opgelost met duidelijk grondmarkeringen. Ook in Assen en vele andere plaatsen zijn preventieve maatregelen genomen. De landelijke richtlijnen leveren handvatten voor een zoveel mogelijk uniforme en duidelijke aanpak.  

In de winkel

Voor de veiligheid van klanten en medewerkers introduceerde INretail al een protocol Veilig Winkelen voor in de winkel opgesteld met handige checklists. Het protocol veilige winkelgebieden zien de plannenmakers als een goede basis voor groen licht van de veiligheidsregio’s die eerder ook het protocol Veilig Winkelen beoordeelden.

Delen