Diverse schuldeisers

Diverse schuldeisers

Als ondernemer (in een faillissement) heb je te maken met verschillende schuldeisers. Afhankelijk van het type schuldeiser gelden er andere rechten. Wij zetten het voor je op een rij:

Boedelschuldeisers

Verhuurders en werknemers voor huur/loon. De schuld heeft betrekking op de periode vanaf de faillissementsdatum.
Let wel op: in geval van faillissement geldt voor een huur- en arbeidsovereenkomst in de regel een opzegtermijn van maximaal 3 maanden respectievelijk 6 weken.

Boedelschulden zijn ook schulden die ‘door toedoen’ van de curator worden gemaakt.

Preferente schuldeisers

Werknemers met achterstallig loon, het UWV en de Belastingdienst. Het UWV is wettelijk verplicht het achterstallige loon aan de werknemers (binnen bepaalde grenzen) te vergoeden en neemt aldus de vordering van de werknemers over.

Concurrente schuldeisers

Ook wel de ‘normale’ crediteuren. Bij ondernemingen zijn dat meestal leveranciers die diensten of goederen hebben geleverd en daar geen zekerheden tegenover hebben gesteld.

Specifieke regels voor schuldeisers

 • Hypotheeknemers die een onroerende zaak (woonhuis of bedrijfspand) als zekerheid (onderpand) hebben.
  Deze hypotheekverstrekkers kunnen de onroerende zaken verkopen en de opbrengst gebruiken om hun rekeningen te voldoen. Blijft er nog geld over, dan valt dat in het faillissement en kan gebruikt worden om andere schuldeisers te betalen.
 • Schuldeisers met pandrecht
  De schuldeiser met pandrecht kan de zaken waar hij pandrecht op heeft verkopen om zijn rekeningen te voldoen. Vaak gaat het om inventaris, auto’s, machines en voorraad.
 • Dwangschuldeisers
  Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van gas, licht, water en verhuurders van onroerende goed. Zij zijn eigenlijk gewone concurrente schuldeisers, maar als de failliet de onderneming voort wil zetten zal hij deze ‘dwangschuldeisers’ moeten betalen omdat anders afsluiting of ontruiming volgt. Wil de ondernemer de onderneming niet voortzetten, dan komt de dwang te vervallen en zullen de ‘dwangschuldeisers’ net als de andere schuldeisers aan moeten sluiten in de rij.
 • Schuldeisers die onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben.
  Wordt er niet betaald, dan krijgen deze schuldeisers hun eigendom terug, ze zijn immers eigenaar gebleven. Ook leasebedrijven vallen meestal binnen deze categorie.

Advies nodig?

Heb je vragen over een faillissement of over schuldeisers en hun rechten? Neem dan contact met mij op, ik denk met je mee hoe we deze situatie gaan aanpakken.

Contacteer de adviseur Bel ons
Marleen van Maurik

Marleen van Maurik

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.