Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wat houdt variabel werken precies in?

Ik wil graag gebruik maken van de optie variabel werken die in de cao Retail Non-Food is opgenomen.

Hoe kan ik dat het beste doen?

Met een werknemer spreek je af hoeveel uur er gemiddeld per week zal worden gewerkt. Dit zijn de zogenoemde basisuren. In afwijking van de vastgestelde basisuren mag  je de werknemer volgens de cao Retail Non-Food binnen de bandbreedte van + 35% en – 35% inzetten. Dit geeft de mogelijkheid om het personeel op drukke tijden meer en in rustige tijden minder in te zetten. Werken boven het aantal basisuren noemt men “meer-uren”; werken onder het aantal basisuren wordt “min-uren” genoemd. 

Basisuren 

De ondergrens van deze marges bedraagt 6 uur. Dit houdt in dat er altijd 6 uur van het aantal basisuren mag worden afgeweken. Dat betekent dus dat de flexibiliteit bij kleine contracten dus nog groter is. Als referteperiode wordt 12 maanden aangehouden. Dus je mag er 12 maanden over doen om het aantal basisuren gemiddeld uit te laten komen op wat er is afgesproken. INretail adviseert wel om per kwartaal of per half jaar te bekijken wat de stand van zaken is. Zeker met tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan je het beste halverwege beoordelen of je uitkomt met het aantal basisuren. Ook mag je kiezen of je betaalt conform het aantal basisuren (vaste beloning), of dat je het aantal gewerkte uren in de betaalperiode betaalt (variabele beloning).

Een voorbeeld

Je hebt met een werknemer die per 1 november in dienst komt 20 basisuren per week afgesproken. Je mag deze werknemer dan inzetten tussen de 27 en de 13 uren (20 uur x 1.35 resp. 20 uur x 0.65). Het is de bedoeling dat de werkweken waarin de feitelijke werktijd afwijkt van het aantal basisuren binnen een periode van 12 maanden in tijd worden gecompenseerd. Deze periode wordt de referentieperiode genoemd. Raadzaam is om de referentieperiode voor al uw werknemers gelijk te stellen, bijvoorbeeld voor iedereen van 1 januari t/m 31 december.

Het lukt mij niet om te compenseren tijdens de referteperiode. Wat nu?

Lukt het echter niet om alle meer of minder gewerkte uren binnen de referentieperiode te compenseren Je komt dus gemiddeld niet precies op het aantal basisuren uit, dan kunnen er twee situaties ontstaan:

1. Er is meer gewerkt dan het aantal basisuren:

Als aan het einde van een referentieperiode van 12 maanden meer is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan betaalt de werkgever de meer gewerkte uren aan de medewerker uit.

In de referteperiode gewerkte plusuren leiden niet automatisch tot een aanpassing van het in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal contracturen.

2. Er is minder gewerkt dan het aantal basisuren:

Als aan het einde van een referteperiode van 12 maanden minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan komen deze minuren te vervallen en hoeft de medewerker deze niet in te halen door in de periode erna meer te werken.

Delen