Geen vraag te gek
088 973 06 00

Corona virus en zieke medewerkers

Naast dat het coronavirus er nog altijd is en ook toeneemt, is deze tijd van het jaar ook de periode dat iedereen sneller verkoudheidsklachten heeft en/of grieperig is. De basisregel van het RIVM is dat medewerkers (en uiteraard ook consumenten) thuisblijven bij klachten. En als je klachten hebt, dat je je dan ook laat testen. Helaas zien we dat de wachttijden voor de Coronatesten bij de GGD fors zijn of dat er een flinke afstand moet worden afgelegd voor het afnemen van een test. Wat mag je nu van je medewerkers vragen? Want de quarantaineverplichtingen hebben grote consequenties voor jouw winkel en met name de bezetting. Hoe ga je om met zieke medewerkers? We hebben een aantal belangrijke FAQ's én informatie over quarantaine gericht aan je medewerkers voor je opgesteld.

Wanneer moet een medewerker in quarantaine?

Medewerker heeft last van een van de volgende klachten:

  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Benauwdheid/moeilijk ademen
  • Koorts boven 38graden C

 

U + 2192.svg JA

Medewerker dient thuis te blijven. Als de medewerker 24 uur lang geen klachten heeft mag hij weer naar werk. Advies om te testen.

Test?

Negatief: medewerker hoeft niet meer thuis te blijven tenzij er sprake is vanwege een quarantaine in verband met zieke huisgenoot/terugkomst vakantie.

Bij verergeren klachten of nieuwe klachten thuis blijven en nieuwe afspraak test maken door medewerker.

Positief: medewerker dient minimaal 7 dagen thuis te blijven en mag pas weer naar werk als de medewerker 24 uur geen klachten meer heeft.

U + 21B3.svg NEE

 

Iemand in huishouden medewerker heeft koorts en/of benauwdheidsklachten? (Let op: verkoudheid bij kinderen tot 13 jaar is geen reden om thuis te blijven)

U + 2192.svg JA

Medewerker dient thuis te blijven tot diegene 24 uur klachtvrij is of negatief testresultaat.

Test door huisgenoot?

Negatief: medewerker mag weer aan het werk.

Positief: medewerker dient 10 dagen thuis te blijven (quarantaine) en mag pas weer aan het werk als iedereen in het huishouden 24 uur klachtvrij is.

U + 21B3.svg NEE

 

Medewerker heeft nauw contact (kwartier of langer op minder dan 1,5 meter) gehad met bijvoorbeeld kapper of nagelstylist en deze persoon blijkt besmet?

U + 2192.svg JA

Medewerker dient 10 dagen in quarantaine te gaan. Bij ontwikkeling klachten advies om te testen.

 

 

U + 21B3.svg NEE

 

Medewerker heeft contact gehad met besmet persoon op meer dan 1,5 meter voor langer dan een kwartier in dezelfde ruimte?

U + 2192.svg JA

Medewerker wordt hierover geïnformeerd door GGD en GGD adviseert over hoe te handelen.

 

 

U + 21B3.svg NEE

 

Medewerker kan werken.

 

 

Medewerker moet in quarantaine en wat nu?

Als de medewerker niet ziek is dan kan je de medewerker opdracht geven tot het uitvoeren van andere werkzaamheden die de medewerker thuis kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan administratie, webshopwerkzaamheden, het bijhouden van de website en social media, het prijzen van artikelen. Als deze werkzaamheden niet voorhanden zijn dan is ons advies om de medewerker te stimuleren om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk om bij te blijven, juist nu in deze tijd. Leren hoeft allang niet meer in de schoolbanken plaats te vinden, maar kan eenvoudig online. Met goede verkooptechnieken en het gastvrij benaderen van jullie klanten kan het verschil worden gemaakt. Daarom hebben wij een selectie voor je gemaakt voor jou en je medewerkers (deze e-learnings zijn kosteloos).

Wat moet je doen als je medewerker Corona heeft?

Als een werknemer positief is getest, dan is het advies om contact op te nemen met RIVM of GGD voor verder advies. Als werkgever ben je niet verplicht om het te melden bij de GGD. Een bedrijfsarts is dat wel verplicht. Verder moet je als werkgever maatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen onder medewerkers. Wanneer het gegrond is en/of de voorkeur ernaar uit gaat om het gehele team thuis te laten, dan hebben de medewerkers recht op loondoorbetaling.

Wat is het beleid van de GGD bij een besmetting op de werkvloer?

De GGD adviseert bij een besmetting op de werkplek, op basis van de situatie en de soort werkplek, een combinatie van de volgende maatregelen te nemen:

  • Informeer de bedrijfsarts/ arbodienst en overleg met de GGD over de te nemen stappen;
  • Stuur de desbetreffende werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren indien hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is;
  • Ventileer de werkruimte(s) waar de werknemer is geweest minimaal een half uur;
  • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals kassa, toetsenbord, trapleuningen, deurklinken, en dergelijke met alcoholhoudende vloeistof/ doekjes;
  • Noteer met welke personen met de besmette medewerker nauw contact heeft gehad (binnen 1,5 meter en langer dan vijftien minuten). Informeer deze werknemers en laat ze (indien mogelijk) preventief tien dagen thuiswerken;
  • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin onder andere: een extra oproep om alert te zijn op luchtwegklachten en deze te melden, en informatie over de door het bedrijf genomen/te nemen maatregelen. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor zorgen bij kwetsbare werknemers.

Wat we helaas zien is dat veiligheidsregio’s en de GGD hun eigen beleid hebben over een mogelijke sluiting. Dus dat maakt het lastig voor INretail om hier naar jou meer duidelijkheid over te geven. BELANGRIJK: Als altijd de 1,5 meter in acht wordt genomen is het risico veel kleiner dat de GGD aangeeft dat de medewerkers allemaal in quarantaine moeten.

In ieder geval blijft het bij een Corona-besmetting belangrijk om de inventarisatie te doen wie van het team in nauw contact is geweest met de besmette medewerker en om je winkel ook goed te reinigen. Preventief kun je er uiteraard voor kiezen om al je medewerkers te laten testen.

Let op dat je naast de hiervoor genoemde maatregelen ook mogelijk de plicht hebt om je verhuurder of het winkelcentrum te informeren dat je medewerker is besmet met Corona.

Meer informatie over medewerkers en ziekte

Hoe informeer ik de medewerker over zijn verplichtingen?

Ons advies is om het volgende bericht te delen met je medewerker(s).

Sneller testen maar wel ver weg?

Mag je van een medewerker verlangen dat hij bij de aanvraag van een Coronatest moeite doet om zich zo snel mogelijk te laten testen ondanks dat de testlocatie dan ver weg is? Vanuit goed werknemerschap mag je van je medewerker verlangen dat hij zich zo snel mogelijk laat testen. Maar wat is redelijk daarin? Daar zijn geen harde richtlijnen voor maar wat je wel kan doen is aanbieden om de extra te maken kilometers te vergoeden. Jij als werkgever hebt namelijk een belang dat de medewerker zich zo snel mogelijk laat testen. Onze tip is om dat ook duidelijk te communiceren.

Twijfel of de medewerker misbruik maakt van de Coronatest?

Als werkgever mag je niet om bewijs vragen of de medewerker nu wel echt een Coronatest heeft gedaan. Dit is namelijk medische informatie en die mag je als werkgever niet opvragen. Wel mag je Arbodienst deze informatie bij de medewerker opvragen. Je kan je Arbodienst vragen of ze steekproefsgewijs contact willen opnemen met medewerkers die zich hebben ziekgemeld. Tip neem dit ook mee in je communicatie naar je medewerker dat je gebruik maakt van de mogelijkheid dat de Arbodienst contact kan opnemen.

Wat doet INretail voor de quarantaineverplichtingen?

INretail sluit zich aan bij de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland dat er een financiële compensatie voor ondernemers moet komen voor de loondoorbetaling tijdens quarantaine van medewerkers. Normaalgesproken zouden deze medewerkers namelijk gewoon kunnen werken bij verkoudheidsklachten, zieke huisgenoten of wanneer ze in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. Daarnaast onderzoekt INretail de mogelijkheden van zo snel en goed mogelijk testen.

Hoe zit het met de loondoorbetaling?

Als een medewerker klachten heeft of in quarantaine moet heeft de medewerker recht op loondoorbetaling. Dit kan anders zijn als de werknemer op vakantie is geweest naar een gebied waar een oranje of rood reisadvies voor geldt.

Medewerkers en vakantie (risicogebied)

Mag ik mijn medewerker verbieden om naar het buitenland af te reizen? Wat als mijn medewerker besluit om in een vakantiegebied te blijven als de code van geel naar oranje wordt gewijzigd? Wat moet ik doen als mijn medewerker niet in quarantaine gaat na terugkomst uit een oranje reisgebied?

Alle FAQ's over medewerkers en vakantie (risicogebied) vind je hier >>

Contact

Heb je vragen, dan kan je ons op de volgende manier bereiken: