Geen vraag te gek
088 973 06 00

Corona virus en zieke medewerkers

Naast dat het coronavirus er nog altijd is en ook toeneemt, is deze tijd van het jaar ook de periode dat iedereen sneller verkoudheidsklachten heeft en/of grieperig is. De basisregel van het RIVM is dat medewerkers (en uiteraard ook consumenten) thuisblijven bij klachten. En als je klachten hebt, dat je je dan ook laat testen. Helaas zien we dat de wachttijden voor de Coronatesten bij de GGD fors zijn of dat er een flinke afstand moet worden afgelegd voor het afnemen van een test. Wat mag je nu van je medewerkers vragen? Want de quarantaineverplichtingen hebben grote consequenties voor jouw winkel en met name de bezetting. Hoe ga je om met zieke medewerkers? We hebben een aantal belangrijke FAQ's én informatie over quarantaine gericht aan je medewerkers voor je opgesteld.

Wanneer moet een medewerker in quarantaine?

Medewerker heeft last van een (of meerdere) van de volgende klachten:

 • Neusverkoudheid;
 • Hoesten;
 • Benauwdheid/moeilijk ademen;
 • Koorts boven 38 ֯ C

 

U + 2192.svg JA

Medewerker dient thuis te blijven. Als de medewerker 24 uur lang geen klachten heeft mag er weer gewerkt worden. Advies om te testen.

Test?

Negatief:
Medewerker hoeft niet meer thuis te blijven tenzij er sprake is van een quarantaine (in verband met zieke huisgenoot/terugkomst vakantie).

Bij verergeren klachten of nieuwe klachten is het advies om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken voor een test.

Positief:
Met klachten
Medewerker moet tien dagen in quarantaine. Wanneer de medewerker 24 uur klachtvrij is, mag hij/zij weer uit quarantaine en dus aan het werk.

Geen klachten
Uitzonderlijke situatie (denk aan iemand die een test moet doen vanwege vakantie of een andere reden)

Medewerker moet 72uur (3 dagen) vanaf de testafname thuis blijven in quarantaine. Werknemer mag direct uit quarantaine als tot 72uur (3 dagen) na testafname geen klachten meer heeft gekregen die passen bij COVID-19. 

Krijgt de medewerker in die drie dagen alsnog klachten? Dan moet hij/zij alsnog in quarantaine (7 dagen bovenop de 3 dagen).

U + 21B3.svg NEE

 

Iemand in het huishouden heeft een (of meerdere) van de volgende klachten:

 • Benauwdheid/moeilijk ademen;
 • Koorts boven 38 ֯ C

Als een huisgenoten andere klachten heeft zoals verkoudheidsklachten hoeft een medewerker niet thuis te blijven tot de uitslag van de test er is.

 

U + 2192.svg JA

Huisgenoot laat zich testen. Medewerker blijft thuis.

Test? 

Negatief:
Medewerker mag aan het werk.

Positief: 
Met klachten

Medewerker moet tien dagen in quarantaine. Als de medewerker geen klachten krijgt kan de medewerker zich op of na de 5de dag na het laatste risicocontact laten testen. 

Huisgenoot heeft geen klachten?
Heeft de huisgenoot geen klachten maar is wel positief getest dan gaat de medewerker 5 dagen in quarantaine na het laatste risicocontactt.

Krijgt de huisgenoot in die 5 dagen klachten? Dan blijft het hele huishouden 10 dagen na het laatste risicocontact in quarantaine.

U + 21B3.svg NEE

 

Medewerker heeft nauw contact (kwartier of langer op minder dan 1,5 meter) gehad met bijvoorbeeld kapper of nagelstylist en deze persoon blijkt besmet?

U + 2192.svg JA

Medewerker dient 10 dagen in quarantaine te gaan. Bij ontwikkeling klachten advies om te testen.

De medewerker kan zich op of na de 5de dag na het laatste risicocontact laten testen.

Bij een negatieve uitslag mag de medewerker uit quarantaine.

U + 21B3.svg NEE

 

Medewerker heeft contact gehad met besmet persoon op meer dan 1,5 meter voor langer dan een kwartier in dezelfde ruimte?

U + 2192.svg JA

Medewerker wordt hierover geïnformeerd door GGD en GGD adviseert over hoe te handelen.

Bij quarantaine geldt dat de medewerker zich op of na de 5de dag na het laatste risicocontact laten testen.

Bij een negatieve uitslag mag de medewerker uit quarantaine.

U + 21B3.svg NEE

 

Medewerker kan werken.

 

 

Medewerker moet in quarantaine en wat nu?

Als de medewerker niet ziek is dan kan je de medewerker opdracht geven tot het uitvoeren van andere werkzaamheden die de medewerker thuis kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan administratie, webshopwerkzaamheden, het bijhouden van de website en social media, het prijzen van artikelen. Als deze werkzaamheden niet voorhanden zijn dan is ons advies om de medewerker te stimuleren om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk om bij te blijven, juist nu in deze tijd. Leren hoeft allang niet meer in de schoolbanken plaats te vinden, maar kan eenvoudig online. Met goede verkooptechnieken en het gastvrij benaderen van jullie klanten kan het verschil worden gemaakt. Daarom hebben wij een selectie voor je gemaakt voor jou en je medewerkers (deze e-learnings zijn kosteloos).

Wat moet je doen als je medewerker Corona heeft?

Als een werknemer positief is getest, dan is het advies om contact op te nemen met RIVM of GGD voor verder advies. Als werkgever ben je niet verplicht om het te melden bij de GGD. Een bedrijfsarts is dat wel verplicht. Verder moet je als werkgever maatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen onder medewerkers. Wanneer het gegrond is en/of de voorkeur ernaar uit gaat om het gehele team thuis te laten, dan hebben de medewerkers recht op loondoorbetaling.

Contactonderzoek, hoe zit dat?

Een belangrijk onderdeel om de bestrijding van de COVID19 tegen te gaan is het contactonderzoek. Als er sprake is van een besmetting zal een onderzoek worden opgestart bij de contacten van de patiënt. Het doel is om contacten zo vroeg mogelijk op te sporen en deze mensen worden mogelijk gecontroleerd op ziekteverschijnselen. Met als doel om zo veel mogelijk te voorkomen dat meer mensen het COVID-19 virus krijgen. Het kan daarom zeer handig zijn om vooraf al de gegevens van de klant te noteren (volgens AVG-richtlijnen uiteraard).

Wanneer een klant een aankoop doet kan je aan jouw medewerkers vragen of zij de aankoop willen koppelen aan de klant. Voordeel is dat de klant makkelijk te achterhalen is (mocht er sprake zijn van Corona). Tevens zorg je er meteen voor dat jouw klantenbestand up-to-date is (wat weer goed toepasbaar is voor andere zaken, waaronder ken je klant). Medewerking is niet verplicht, maar door het toe te lichten zal er veel begrip zijn onder de klanten.

Is er sprake van corona op de werkvloer en moeten jullie zelf het contactonderzoek doen? Gebruik dan dit belscript.

Wat is het beleid van de GGD bij een besmetting op de werkvloer?

De GGD adviseert bij een besmetting op de werkplek, op basis van de situatie en de soort werkplek, een combinatie van de volgende maatregelen te nemen:

 • Informeer de bedrijfsarts/ arbodienst en overleg met de GGD over de te nemen stappen;
 • Stuur de desbetreffende werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren indien hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is;
 • Ventileer de werkruimte(s) waar de werknemer is geweest minimaal een half uur;
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals kassa, toetsenbord, trapleuningen, deurklinken, en dergelijke met alcoholhoudende vloeistof/ doekjes;
 • Noteer met welke personen met de besmette medewerker nauw contact heeft gehad (binnen 1,5 meter en langer dan vijftien minuten). Informeer deze werknemers en laat ze (indien mogelijk) preventief tien dagen thuiswerken;
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin onder andere: een extra oproep om alert te zijn op luchtwegklachten en deze te melden, en informatie over de door het bedrijf genomen/te nemen maatregelen. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor zorgen bij kwetsbare werknemers.
 • Wanneer het personeel de aankopen heeft gekoppeld aan het klantensysteem kan de GGD of jijzelf (bepaalt GGD) contact opnemen met de klanten die tegelijkertijd met de betreffende medewerker in de winkel aanwezig waren. Mocht je dit zelf moeten doen, gebruik dan dit belscript.

Wat we helaas zien is dat veiligheidsregio’s en de GGD hun eigen beleid hebben over een mogelijke sluiting. Dus dat maakt het lastig voor INretail om hier naar jou meer duidelijkheid over te geven. BELANGRIJK: Als altijd de 1,5 meter in acht wordt genomen is het risico veel kleiner dat de GGD aangeeft dat de medewerkers allemaal in quarantaine moeten.

In ieder geval blijft het bij een Corona-besmetting belangrijk om de inventarisatie te doen wie van het team in nauw contact is geweest met de besmette medewerker en om je winkel ook goed te reinigen. Preventief kun je er uiteraard voor kiezen om al je medewerkers te laten testen.

Let op dat je naast de hiervoor genoemde maatregelen ook mogelijk de plicht hebt om je verhuurder of het winkelcentrum te informeren dat je medewerker is besmet met Corona.

Meer informatie over medewerkers en ziekte

Hoe informeer ik de medewerker over zijn verplichtingen?

Ons advies is om het volgende bericht te delen met je medewerker(s).

Sneller testen maar wel ver weg?

Mag je van een medewerker verlangen dat hij bij de aanvraag van een Coronatest moeite doet om zich zo snel mogelijk te laten testen ondanks dat de testlocatie dan ver weg is? Vanuit goed werknemerschap mag je van je medewerker verlangen dat hij zich zo snel mogelijk laat testen. Maar wat is redelijk daarin? Daar zijn geen harde richtlijnen voor maar wat je wel kan doen is aanbieden om de extra te maken kilometers te vergoeden. Jij als werkgever hebt namelijk een belang dat de medewerker zich zo snel mogelijk laat testen. Onze tip is om dat ook duidelijk te communiceren. 

Twijfel of de medewerker misbruik maakt van de Coronatest?

Als werkgever mag je niet om bewijs vragen of de medewerker nu wel echt een Coronatest heeft gedaan. Dit is namelijk medische informatie en die mag je als werkgever niet opvragen. Wel mag je Arbodienst deze informatie bij de medewerker opvragen. Je kan je Arbodienst vragen of ze steekproefsgewijs contact willen opnemen met medewerkers die zich hebben ziekgemeld. Tip neem dit ook mee in je communicatie naar je medewerker dat je gebruik maakt van de mogelijkheid dat de Arbodienst contact kan opnemen.

Wat doet INretail voor de quarantaineverplichtingen?

INretail sluit zich aan bij de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland dat er een financiële compensatie voor ondernemers moet komen voor de loondoorbetaling tijdens quarantaine van medewerkers. Normaalgesproken zouden deze medewerkers namelijk gewoon kunnen werken bij verkoudheidsklachten, zieke huisgenoten of wanneer ze in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. Daarnaast onderzoekt INretail de mogelijkheden van zo snel en goed mogelijk testen.

Hoe zit het met de loondoorbetaling?

Als een medewerker klachten heeft of in quarantaine moet heeft de medewerker recht op loondoorbetaling. Dit kan anders zijn als de werknemer op vakantie is geweest naar een gebied waar een oranje of rood reisadvies voor geldt.

Medewerkers en vakantie (risicogebied)

Mag ik mijn medewerker verbieden om naar het buitenland af te reizen? Wat als mijn medewerker besluit om in een vakantiegebied te blijven als de code van geel naar oranje wordt gewijzigd? Wat moet ik doen als mijn medewerker niet in quarantaine gaat na terugkomst uit een oranje reisgebied?

Alle FAQ's over medewerkers en vakantie (risicogebied) vind je hier >>

Script contactonderzoek

Indien de GGD vraagt of jullie zelf het contactonderzoek willen doen, is onderstaand script bruikbaar.

 • Goedendag, u spreekt met (naam winkel). Spreek ik met (naam persoon)?
 • U heeft afgelopen (datum) onze winkel in (plaats) bezocht, klopt dat?
 • Helaas is een van onze medewerkers die die dag werkzaam was, positief getest op COVID-19. Wij hanteren uitgebreide en strikte hygiënemaatregelen, maar uit voorzorg willen wij u hier wel graag over informeren en niet dat u het via via hoort. 
 • Wij hebben zelf de GGD al gesproken en vanwege de capaciteit hebben zij ons geadviseerd zelf contact op te nemen met de klanten die in de winkel aanwezig zijn geweest toen de betreffende winkelmedewerker aanwezig was. 
 • Hopelijk heeft u nog geen klachten, maar houd uw gezondheid in de gaten. Mocht u last krijgen van een van de bijbehorende symptomen, maak dan een afspraak voor een test.
 • Nogmaals, wij willen u niet ongerust maken, maar wilden u wel graag informeren. Zelf hebben wij in de tussentijd ook de nodig maatregelen getroffen.
 • Als er nog vragen zijn, kunt u het beste contact opnemen met het RIVM of de lokale GGD.

--

Bij vragen over de besmette medewerker kun je laten weten dat je daar verder niet op in mag gaan volgens de AVG-richtlijnen. 
Verder kun je laten weten wat jullie in de winkel gedaan hebben en dat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.

Contact

Heb je vragen, dan kan je ons op de volgende manier bereiken: