Geen vraag te gek
088 973 06 00

Ik heb geen inkomen, wat nu?

Lees hier meer informatie over de TOGS-regeling, Tozo en de Bbz

Lees hier meer informatie over de TOGS-regeling, Tozo en de Bbz.

 1. TVL-TOGS-regeling
 2. Tozo-regeling en Bbz

Een volledig overzicht van alle regelingen die je kunt aanvragen én waar je deze moet aanvragen, vind je hier:

Download het complete overzicht


 1. TVL-TOGS-regeling 

 UPDATE 28 MEI 

De tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is na intensieve lobby en onderhandelingen verruimd van €20.000 naar maximaal €50.000! Dankzij eerdere lobby van INretail voor de TOGS geldt dit nu ook weer voor onze branche.

 UPDATE 20 MEI: TOGS 2.0 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Voor veel bedrijven en organisaties zijn naast personeelslasten ook de vaste kosten een probleem. Er komt daarom een pakket aan maatregelen ten behoeve van het MKB die hard is geraakt. Deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB helpt bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten.

Kom ik in aanmerking?

De sectoren die onder de huidige TOGS vallen, komen hiervoor in aanmerking. Dankzij hele intensieve lobby van Inretail horen onze branches daar ook bij. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing. Alle andere voorwaarden luiden als volgt:

 • Jouw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Jouw bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Jouw bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van jouw bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Jouw bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Jouw bedrijf is geen overheidsbedrijf.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Wat is de hoogte van deze regeling?

Wat jij ontvangt is afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving. De tegemoetkoming voor jouw vaste lasten is maximaal 50.000 euro voor vier maanden. Zodra de berekening voor de hoogte van de tegemoetkoming bekend is, zullen we dit delen.

Waar en wanneer kan ik dit aanvragen?

Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.  

 UPDATE 28 APRIL 

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling, en geldt dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). Klik hier voor meer informatie.

 UPDATE 15 APRIL 

Goed nieuws voor ondernemers van wie het zakelijk adres hetzelfde is als het privé-adres! Als je vestiging fysiek is afgescheiden van je privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft, kom je - dankzij lobby van INretail - ook in aanmerking voor de tegemoetkoming in de schade van €4000,-. Met de aanvraag moet je wel de bewijsstukken meesturen. Je kunt hier de TOGS aanvragen.

 UPDATE 31 MAART 

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is ook opengesteld voor detailhandel non-food. De SBI-codes van de lijst met hoofdactiviteiten is bekend geworden. Check je SBI-code hier. Let op: zie je de nieuwe SBI-codes nog niet? Verwijder je historie en probeer het opnieuw. Als het goed is zie je dan de nieuwe codes staan. 

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hou er rekening mee dat de site in verband met de vele aanvragen niet goed bereikbaar is.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden.

 • De onderneming moet in Nederland gevestigd zijn;
 • De hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • De onderneming moet gevestigd zijn buiten de woning;
 • Een verwacht omzet verliest van € 4.000,- over de periode 16 maart t/m 15 juni;
 • Je hebt in de periode van 16 maart t/m 16 juni minstens € 4.000,- aan vaste lasten;
 • Maximaal 250 werknemers in dienst;
 • Je hebt geen verzoek tot verlening surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Te verstrekken gegevens

Voor de gegevens omtrent de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden de gegevens zoals die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven (peildatum). Indien je sinds 2018 al meer dan € 200.000,- aan overheidssteun hebt gehad kom je niet in aanmerking voor de compensatie . Indien je ook  gebruik maakt van andere steunmaatregelen, dan dient daarna nog altijd € 4.000,- aan vaste lasten over te blijven dat niet door een andere steunmaatregel wordt gedekt.

De aanvraag moet online worden gedaan. Daarvoor is het volgende nodig:

 • e-Herkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • Het nummer van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK-nummer, niet RSIN-nummer);
 • SBI-code van de hoofdactiviteit;
 • Bankrekeningnummer van de onderneming;
 • Adres-en contactgegevens;

Stappenplan

 • Regel je aanvraag online. Je kunt de TOGS hier aanvragen.
 • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger).
 • Nieuw? Maak eerst een profiel aan.
 • In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze.
 • Heb je het formulier juist en volledig ingevuld? Klik dan op 'Naar verzenden'.
 • Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op 'Ondertekenen en verzenden'.
 • Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Wil je iemand machtigen om de TOGS aan te vragen?
Zie hier het formulier.

Beslissing en controle

De verwachting is dat binnen 2 weken een besluit wordt genomen over de aanvraag en dat er bij een toekennend besluit binnen een paar dagen een uitkering van de tegemoetkoming volgt. Let op aanvraag wordt achteraf nog eens op juistheid getoetst. Als achteraf blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan kan de tegemoetkoming worden teruggevorderd.

 Bekijk hier de meest gestelde vragen over de TOGS-regeling 

Kan ik de TOGS-regeling per filiaal aanvragen?

De tegemoetkoming is eenmalig per onderneming en niet per vestigingseenheid. Echter, wij verwachten dat werkmaatschappijen ook in aanmerking komen als ze individueel ingeschreven zijn en verder voldoen aan de voorwaarden. Voor een nevenvestiging geldt dit dus niet. 

De regeling is op dit punt niet geheel duidelijk. Wij proberen hier meer duidelijkheid over te krijgen. Houd onze site in de gaten.

Moet ik nu eHerkenning niveau 1 of 3 aanvragen?

Voor de aanvraag heb je tenminste eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig. Echter, eHerkenning niveau 3 wordt de norm. Het UWV en de Belastingdienst zijn al overgestapt op niveau 3 en steeds meer dienstverleners volgen. Daarom kan het een overweging zijn om meteen niveau 3 aan te vragen.

Ik woon boven mijn winkel en lijk nu geen aanspraak te kunnen maken op de TOGS-regeling?

Goed nieuws voor ondernemers van wie het zakelijk adres hetzelfde is als het privé-adres dankzij lobby van INretail. Als je vestiging fysiek is afgescheiden van je privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft, kom je ook in aanmerking voor de tegemoetkoming in de schade van €4000,-. Met de aanvraag moet je wel de bewijsstukken meesturen. Je kunt hier de TOGS aanvragen >> 


2. Tozo-regeling 

 Update voor grensondernemers 25-05-2020 

Ik woon over de grens, maar mijn bedrijf is in Nederland gevestigd. Kan ik dan een lening aanvragen?

Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Je kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.

Ik woon in Nederland en heb een bedrijf over de grens, wat nu?

Dan kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Een aanvraag hiervoor dien je in bij je woongemeente. Je kunt geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Voor financiële ondersteuning van jouw bedrijf kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is.

 UPDATE 20-05-2020: TOZO 2.0 

De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. Het Besluit Tozo van 17 april 2020 biedt de mogelijkheid de Tozo eenmalig met maximaal drie maanden te verlengen en de mogelijkheid de voorwaarden aan te passen. Het kabinet heeft besloten hiervan gebruik te maken.

De Tozo wordt daarom eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus

Wat zijn de voorwaarden?

De nieuwe ‘Tozo 2’-regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. Om een snelle uitvoering te waarborgen zal bij een aanvraag voor Tozo 2 een verklaring worden gevraagd van jou en je partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Daarnaast wordt bij aanvraag van een lening gevraagd om te verklaren dat er bij jouw onderneming geen sprake is van surseance van betaling of het in staat verkeren van faillissement.

Is er ook net als bij de Bijstand een vermogenstoets?

Er was geen vermogenstoets voor het aanvragen van de TOZO en dat blijft zo.

Ik heb al een lening (Tozo 1) aangevraagd, wat nu?

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heb je al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kan je een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als jouw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maand augustus. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets. het maximumbedrag is €10.157

Wat is het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2?

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

Hoe lang duurt een aanvraag?

Gemeenten moeten zowel de Tozo 1 als 2 gaan behandelen. Het kan daarom zijn dat het wat langer duurt dan verwacht.

 UPDATE 24-04-2020 

Per ministeriële regeling wordt de Tozo-regeling op drie punten aangepast:

 • De zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat kan straks bijstand voor levensonderhoud krijgen op grond van de Tozo. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiële ondersteuning voor het bedrijf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is. Daarnaast wordt geregeld dat de zelfstandige die in een andere EU-lidstaat woont en een bedrijf in Nederland heeft bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan krijgen. Deze zelfstandige is voor levensonderhoud aangewezen op de sociale bijstand in het woonland.
 • De regeling voor bedrijfskapitaal wordt uitgebreid naar zelfstandig ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Bij het berekenen van de Tozo-uitkering worden alleen inkomsten verrekend voor werk dat verricht is in de periode waarover Tozo wordt aangevraagd en betalingen van facturen voor eerder verricht werk buiten beschouwing te laten. Alleen inkomen dat betrekking heeft op de periode waarover Tozo wordt aangevraagd wordt in aanmerking genomen. Bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid, waaruit dat inkomen is verkregen, is verricht. Een factuur die betaald wordt in maart, maar waarvan het werk is verricht in februari, wordt dus niet betrokken bij het berekenen van de Tozo-uitkering.

 UPDATE 27-03-2020 

De inhoud van de TOZO-regeling is bekend. Informeer bij je gemeente hoe je de regeling kunt aanvragen. Er is namelijk een modelformulier voor de TOZO beschikbaar. Ook komt er een beslisboom op de site van de gemeente waar je zelf kunt nagaan of je in aanmerking komt voor de TOZO.

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering duurt maximaal drie maanden. Een aanvraag voor  de TOZO kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020).

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Wat is het urencriterium?

Je bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

Inkomensondersteuning voor zzp'ers en mkb'ers

Er is een regeling inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.  De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld niet later te worden terugbetaald.

Lening

Vanuit de TOZO kan een zelfstandige ook een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor de lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd. Meer informatie vind je hier.

 Bekijk hier de meest gestelde vragen over de Tozo-regeling 

Wat is de Tozo?

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De nieuwe tijdelijke regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 

Tozo of Bbz?

Zoals hier boven genoemd is de Tozo gebaseerd op de Bbz. Wil je gebruik maken van deze regeling vanwege de coronacrisis? Dan is de Tozo van toepassing en kun je het zien als een vervangende Bbz regeling die versoepeld is. Wat die versoepeling precies inhoudt, lees je hier.

Voor wie is de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Een DGA komt ook in aanmerking voor de Tozo, mits de DGA alleen of samen met de andere DGA’s de meerderheid van de aandelen heeft (tenminste 51% of hoger).

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

De eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Gemeenten die ondernemers / zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden en bedraagt maximaal €1.503,31 netto per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Hoe lang is de Tozo geldig?

De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. 

Ik heb samen met mijn partner een VOF, kunnen wij hier allebei aanspraak op doen? 

Indien vennoten één huishouden vormen, kan er maximaal één aanvraag per huishouden gedaan worden. Als vennoten uit een VOF niet een gezamenlijk huishouden vormen, kan er per huishouden een aanvraag ingediend worden.

Hoe vraag je de Tozo aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven (als bijstand een Bbz aanvraag eerder is afgewezen bijvoorbeeld). Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB).

Let op: ondernemers moeten bij hun eigen gemeente informeren naar de precieze procedure. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar je al informatie kunt krijgen. Ook zijn of komen er in grote steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam fysieke noodloketten. In kleinere gemeenten zijn fysieke balies voor ondernemers nu niet of nauwelijks open. De digitale en telefonische bereikbaarheid is vaak verruimd. Kijk op de website van je gemeente. Op de homepage vind je meestal direct meer informatie.

Kan de gemeente al uitkeren op grond van de regeling?

Gemeenten kunnen aanvragen nu in behandeling nemen en beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Is er een boetebeding opgenomen voor de Tozo?

Ja, de inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is ook van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat degene die een beroep doen op de regeling verplicht is om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid.

Hoe kan het zijn dat er om zo veel informatie wordt gevraagd en alsnog naar een vermogens- en partner toets?

Gemeenten maken nu nog gebruik van het reguliere aanvraagformulier voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen. Gemeenten moeten zich nog ‘inrichten’ op de Tozo en tot dat moment wordt de Bbz procedure gevolgd (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Het modelaanvraagformulier voor de TOZO wordt zo snel mogelijk met de gemeenten gedeeld.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, lijken in eerste instantie niet in aanmerking te komen. 
Echter, momenteel onderzoekt het kabinet met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen. Daarbij wordt in ogenschouw genomen wat andere landen doen voor deze groep.
Ten aanzien van bijstand voor levensonderhoud geldt dat elke lidstaat de verplichting heeft om haar inwoners een dergelijke vorm van bijstand te verschaffen. Als een zelfstandige met een onderneming in Nederland in een andere lidstaat woonachtig is, kan deze in het woonland een beroep te doen op sociale bijstand.

Ik heb net Bbz aangevraagd, wat moet ik doen?

Deze informatie volgt zo snel mogelijk.