Geen vraag te gek
088 973 06 00

Strijdplan voor bruisende steden en regio’s

Kleinere regionale steden en dorpen blijven achter op de grote steden op het gebied van aantrekkelijkheid voor burgers, toeristen en ondernemers.

Om de aantrekkingskracht van regio’s te vergroten, moeten de gebieden zich meer van elkaar gaan onderscheiden en hun eigen DNA ontwikkelen. Een plan hiervoor is gepresenteerd door VNO-NCW en MKB-Nederland. INretail was als retailvertegenwoordiger intensief betrokken bij de totstandkoming ervan. Het is nú het moment voor deze oproep, omdat er een nieuw kabinet gaat komen. Dit nieuwe kabinet moet een visie ontwikkelen op hoe Nederland er in de toekomst uit gaat zien. INretail dacht volop mee over een heldere visie met investeringsplannen voor de ontwikkeling van stad en regio met volop kansen voor de retail. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Kamer van Koophandel (KVK)  waren ook betrokken, waardoor nu al een breed draagvlak is gecreëerd. "Nederland moet één netwerk ontwikkelen met zich van elkaar onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden én vitale kernen", zeggen de organisaties. Het nieuwe kabinet wordt voorgesteld jaarlijkse 250 miljoen euro vrij te maken waarmee er voldoende capaciteit ontstaat om vernieuwende projecten en ideeën in de regio te laten slagen.

Plannen
Een nieuw kabinet kan met provincies, gemeenten en het lokale bedrijfsleven afspreken hoe de regionale economie sterker kan worden. De overheid moet dan zorgen voor de middelen en passende regels. Gemeenten en lokale ondernemers kunnen daar dan op inspelen met effectieve en kansrijke plannen. Er hoeven niet allemaal nieuwe wielen uitgevonden te worden. “Wat regionaal al werkt, kan landelijk worden opgeschaald. Alleen als landelijke-, regionale-, en lokale overheden en het bedrijfsleven intensief gaan samenwerken, kunnen grote vraagstukken op het gebied van energie, mobiliteit en digitalisering worden aangepakt. 

Lees hier het plan: 'Laat stad en regio bruisen'.
 

Delen