Geen vraag te gek
088 973 06 00

Algemeen: Wat is de premie voor het Sociaal Fonds 2021?

De premie voor het Sociaal Fonds 2021 is vastgesteld op 0,20% van het SV-loon.

Premies Sociaal Fonds

CAO

2020

2021

Retail Non-Food

0,20*

0,20**

* Er geldt een premie van 0,15% voor dat deel van de loonsom boven € 3.370.000,-
** Er geldt een premie van 0,15% voor dat deel van de loonsom boven € 3.460.000,-

De werkgever is in 2021 tot een loonsom van € 3.460.000,-* verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.

*Dit betreft de in dat jaar geldende grens van de gedifferentieerde premie tussen grote en middelgrote bedrijven bij de premie Werkhervattingskas. Bron: UWV

Delen