Geen vraag te gek
088 973 06 00

Nieuwe cao in wording

Op 30 juni aanstaande loopt de huidige cao Fashion Sport & Lifestyle af. Op 18 mei vinden onderhandelingen plaats over een nieuwe cao.

Nieuwe cao

Hier is al een periode van informele contacten en overleg aan vooraf gegaan. INretail vertegenwoordigt de leden bij de onderhandelingen. De medewerkers worden vertegenwoordigd door de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV. Als voorbereiding op de nieuwe cao zijn vorig jaar op verschillende momenten en plekken in ons land door INretail en de vakbonden sessies georganiseerd voor werkgevers én hun medewerkers. Dat had als doel om te toetsen of de plannen van INretail en de vakbonden rond de cao op draagvlak kunnen rekenen bij werkgevers en medewerkers. Het is de ambitie om de cao verder te moderniseren. Daarom is het belangrijk in beeld te hebben waar ruimte, wensen en mogelijkheden zitten. 

Aantrekkingskracht

Uit de peilingen blijkt dat medewerkers veel waarde hechten aan meer invloed op hun roosters. Ook de mogelijkheid voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen is voor medewerkers én werkgevers een belangrijk punt. Werkgevers vinden het bovendien belangrijk dat nieuwe cao-afspraken blijven passen bij de retail die volop verandert. Voor de hele non-food sector geldt dat de aantrekkingskracht van het werken in de fashion, sport en lifestylesector niet teveel onder druk mag komen te staan. Ieder half jaar stijgt het Wettelijk Minimumloon en daardoor staat er veel druk op de onderkant van het loongebouw van de fashion, sport en lifestyle branches. Deze ontwikkeling staat op de agenda bij de cao-besprekingen, omdat er wel differentiatie in de loonschalen moet blijven, nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Als het loongebouw gerepareerd is en de cao-verhogingen de ontwikkeling van het Wettelijk Minimumloon volgen, blijft die differentiatie in elk geval bestaan.

Proces

Het bestuur van INretail laat zich bij het vaststellen van het mandaat voor de cao-onderhandelingen adviseren door de Beleidsgroep Werkgeverszaken. Uit deze Beleidsgroep is een onderhandelingsdelegatie benoemd die met de vakbonden de gesprekken voert. Die zijn niet vrijblijvend. Er wordt onderhandeld binnen de ruimte die het cao-mandaat biedt.

In de komende periode zal blijken of het lukt om met de vakbonden een cao te sluiten die binnen de grenzen van het vastgestelde mandaat valt.

Delen