Nieuwe cao in wording

Vragen?
Bel ondernemersservice!
088 973 06 00

Op 30 juni aanstaande loopt de huidige cao Fashion Sport & Lifestyle af. Op 18 mei vinden onderhandelingen plaats over een nieuwe cao.

Hier is al een periode van informele contacten en overleg aan vooraf gegaan. INretail vertegenwoordigt de leden bij de onderhandelingen. De medewerkers worden vertegenwoordigd door de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV.

Als voorbereiding op de nieuwe cao zijn vorig jaar op verschillende momenten en plekken in ons land door INretail en de vakbonden sessies georganiseerd voor werkgevers én hun medewerkers. Dat had als doel om te toetsen of de plannen van INretail en de vakbonden rond de cao op draagvlak kunnen rekenen bij werkgevers en medewerkers. Het is de ambitie om de cao verder te moderniseren. Daarom is het belangrijk in beeld te hebben waar ruimte, wensen en mogelijkheden zitten. 

Aantrekkingskracht

Uit de peilingen blijkt dat medewerkers veel waarde hechten aan meer invloed op hun roosters. Ook de mogelijkheid voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen is voor medewerkers én werkgevers een belangrijk punt. Werkgevers vinden het bovendien belangrijk dat nieuwe cao-afspraken blijven passen bij de retail die volop verandert. Voor de hele non-food sector geldt dat de aantrekkingskracht van het werken in de fashion, sport en lifestylesector niet teveel onder druk mag komen te staan. Ieder half jaar stijgt het Wettelijk Minimumloon en daardoor staat er veel druk op de onderkant van het loongebouw van de fashion, sport en lifestyle branches. Deze ontwikkeling staat op de agenda bij de cao-besprekingen, omdat er wel differentiatie in de loonschalen moet blijven, nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Als het loongebouw gerepareerd is en de cao-verhogingen de ontwikkeling van het Wettelijk Minimumloon volgen, blijft die differentiatie in elk geval bestaan.

Proces

Het bestuur van INretail laat zich bij het vaststellen van het mandaat voor de cao-onderhandelingen adviseren door de Beleidsgroep Werkgeverszaken. Uit deze Beleidsgroep is een onderhandelingsdelegatie benoemd die met de vakbonden de gesprekken voert. Die zijn niet vrijblijvend. Er wordt onderhandeld binnen de ruimte die het cao-mandaat biedt.

In de komende periode zal blijken of het lukt om met de vakbonden een cao te sluiten die binnen de grenzen van het vastgestelde mandaat valt.

Tags
Contactpersoon
Han van Baarsen
Han van Baarsen
Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden
088 973 06 29

Recent nieuws

 • open

  Bijl blogt: Een van de vier

  Nieuws
  vrijdag, 10 augustus 2018
  Ik lees graag retail gerelateerde boeken. Die boeken koop ik altijd privé. Als ze mij hebben geboeid deel ik de strekking van de inhoud regelmatig in mijn columns, dat zal een enkeling niet zijn ontgaan.
  Bijl blogt: Een van de vier
 • open

  Column: van bouwput tot winkelparadijs!

  Nieuws
  woensdag, 8 augustus 2018
  Terwijl ik ruim een uur te vroeg arriveer in het centrum van Utrecht, loop ik langs de gigantische bouwputten die de stad, waar ik jaren heb gewoond, er toch heel anders doen uitzien. Het is rommelig maar er is absoluut een stip op de horizon te zien.
  Column: van bouwput tot winkelparadijs!
 • open

  Column: het hete hangijzer

  Nieuws
  woensdag, 8 augustus 2018
  Waar ik ook in het land kom, veel ondernemers hebben het. Maar komen er helaas te laat achter dát ze het hebben en moeten nu drastisch maatregelen treffen.
  Column: het hete hangijzer
 • open

  Kan iedereen in jouw winkel komen?

  Nieuws
  woensdag, 8 augustus 2018
  In juni is het programma MKB Toegankelijk in het leven geroepen. De ambitie is dat alle winkels en andere mkb-bedrijven toegankelijk worden voor iedereen. Is jouw winkel al toegankelijk voor iedereen?
  Kan iedereen in jouw winkel komen?

Gerelateerd aan dit artikel

Delen