Geen vraag te gek
088 973 06 00

Belangrijke nieuwe uitleg over de WAB (Mode/Schoenen/Sport)

Goed WAB-nieuws!

Met de vakbonden is afgesproken dat artikel 4.2 ‘Flexibel werken met bandbreedte’ wordt aangepast. De uitloopperiode van 6 maanden wordt uit de cao gehaald. En daarmee wordt de hoge WW-premie voorkomen. Dit scheelt 5% premiekosten.

De wijziging is op 6 januari jl. geregeld. Het is nu dus officieel. Wat we nog niet 100% zeker weten is of de lage WW-premie ook geldt voor de hele maand januari. Het geldt in ieder geval vanaf februari, maar wij hopen natuurlijk dat al vanaf 1 januari het lage WW-tarief geldt. Het ministerie laat er juristen naar kijken en zodra wij hier meer over weten, dan hoor je dat zo snel mogelijk.

We streven er naar om voor het verwerken van de januari-salarissen duidelijkheid te bieden, maar beseffen ook dat bij een aantal ondernemers mogelijk begin volgende week al aan de loonadministratie wordt gewerkt. We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent en daarom sturen we je deze update.
 
Mocht je hier nu vragen over hebben, dan weet je ons te vinden. Zodra wij duidelijkheid hebben sturen we je een bericht.
 Let op: denk nog wel even aan de andere WAB-acties. Meer info vind je hier.

-------------------------------------------------------------------------

Wat is de hoofdregel?

Je betaalt alleen de lage premie bij schriftelijke contracten voor onbepaalde tijd waarbij je een vast aantal uur per week of maand hebt afgesproken. Een vast aantal uur per jaar mag ook, mits je betaalperiode hetzelfde loon betaalt. Voor alle andere contracten betaal je de hoge WW-premie (op enkele uitzonderingen na). 

Flexibel werken met bandbreedte

In de cao Retail Non-Food staat een mogelijkheid om flexibel te werken. Maak je gebruik van deze bandbreedte-bepaling, dan voldoe je niet aan de bovenstaande voorwaarden. Dus geldt de hoge WW-premie. Er is wel een oplossing voor, die leggen we hieronder uit. 

Hoe werkt de bandbreedte?

In de cao Retail Non-Food staat een mogelijkheid om flexibel te werken. Dit is te vinden in artikel 4.2 van de cao. Op grond daarvan kun je met de werknemer een gemiddeld aantal contracturen per week afspreken. Maar per week mag je iemand 35% meer of 35% minder uren inroosteren. Zo kun je seizoenspieken en -dalen opvangen. Na 12 maanden moet je gemiddeld weer op het juiste aantal uur uitkomen. 

Voor de loonbetaling mag je kiezen uit 2 opties:
1.    Je betaalt iedere periode hetzelfde loon. 
2.    Je betaalt iedere periode de daadwerkelijk gewerkte uren. 
Als je na 12 maanden niet precies op het gemiddelde aantal uren uitkomt, geeft de cao 2 oplossingen: 
1.    Je verlengt de referteperiode met 6 maanden zorgt dat je daarna alsnog precies op het gemiddeld aantal contracturen uitkomt. 
2.    Je betaalt de te veel gewerkte uren uit. 

Waarom is de hoge WW-premie van toepassing?

De overheid geeft aan dat de 6 maanden uitloop-periode niet past binnen de WAB. Die optie maakt dat het een oproepcontract is. En daarom betaal je de hoge premie. 

Hoe kun je dit oplossen?

Als je met de werknemer afspreekt dat jullie geen gebruik maken van de 6 maanden uitloop-periode, dan kan alsnog de lage WW-premie gelden. Deze afspraak moet je dan wel schriftelijk maken met de werknemer, omdat je dit eventueel moet kunnen bewijzen aan de Belastingdienst. Gelukkig mag dit ook per e-mail. Je kunt deze voorbeeldtekst gebruiken in een e-mail aan de werknemer. Als de werknemer antwoordt dat hij akkoord is, is het in orde. 

Het gevolg is, dat je na 12 maanden eventuele min-uren niet meer kunt verrekenen. Eventuele plus-uren moet je wel uitbetalen. 

Let op: wil je in aanmerking komen voor de lage WW-premie, dan moet je bij de loonbetaling hebben gekozen voor optie 1: iedere periode een gelijk loon betalen. Maak je nu gebruik van optie 2 (je betaalt iedere periode de daadwerkelijk gewerkte uren), gebruik dan deze voorbeeldmail om dit te wijzigen. Ook hierop moet je een akkoord krijgen (per mail) van de werknemer.

Voor welke werknemers geldt deze bandbreedte?

Wil je gebruiken maken van de cao bandbreedte, dan moet je dat wel hebben benoemd in het arbeidscontract. Daar staat bijvoorbeeld in dat jullie gebruik maken van de 35% bandbreedte conform de optie Flexibel Werken in de cao. In de voorbeeldcontracten van INretail – type variabele werktijden – staat deze afspraak ook genoemd. 

Heb je deze afspraak niet opgenomen in het arbeidscontract en maak je hier in de praktijk ook geen gebruik van? Dan is er dus geen sprake van deze bandbreedte-afspraak. Dan hoef je op dit punt dus geen actie te nemen. 

Uitzonderingen 

Er is een aantal werknemers waarvoor je altijd de lage WW-premie betaalt. Ook als je de bandbreedte-bepaling gebruikt. Met die werknemers hoef je dus geen extra afspraken te maken. Dat gaat om:
-    Werknemers met een BBL-contract
-    Werknemers < 21 jaar die niet meer dan 12 uur week werken
Verder betaal je sowieso de hoge WW-premie bij tijdelijke contracten (met uitzondering van de 2 groepen hierboven). Ook met die werknemers hoef je deze aanvullende afspraak dus niet te maken. 

Modelcontracten 

De voorbeeldcontracten op de website zijn inmiddels aangepast naar deze nieuwe informatie. 

Bijzondere situaties: Tijdelijk extra werken

Het komt vaak voor dat je een werknemer tijdelijk extra wilt laten werken. Bijvoorbeeld om een zwangerschapsverlof of ziektesituatie op te vangen. Het is nu duidelijk dat je de hoge WW-premie betaalt voor die tijdelijke extra uren. Het maakt niet uit of je daarvoor een 2e arbeidsovereenkomst hebt gesloten of die afspraak als bijlage bij de originele arbeidsovereenkomst hebt toegevoegd. 

Overzicht 

In dit overzicht vind je handige voorbeelden van bijzondere situaties met de bijbehorende WW-premie.

Schriftelijkheidsvereiste

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie is een van de administratieve vereisten dat er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Lees hierover meer in dit artikel.

Meer WAB? Lees er alles over op onze WAB-site

Delen