Geen vraag te gek
088 973 06 00

Lage Inkomensvoordeel

Het lage Inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon. Deze tegemoetkoming is ingegaan op 1 januari 2017.

De Ondernemersservice krijgt regelmatig vragen van ondernemers over het Lage Inkomensvoordel (LIV). De meestegestelde vragen over het Lage Inkomensvoordeel op een rij: 

Wanneer heb ik recht op het Lage Inkomensvoordeel?

Je hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan 4 voorwaarden:

  1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  2. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Dit bereken je door het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar te delen door het aantal verloonde uren in dat jaar.
  3. De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. De verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt. Dus de contracturen, hieronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren en uitbetaalde extra gewerkte uren.
  4. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Geldt dit ook voor medewerkers jonger dan 22 jaar?

Je gaat altijd uit van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. In veel gevallen zal dit betekenen dat je voor medewerkers jonger dan 22 jaar geen recht hebt op het LIV, tenzij ze voldoen aan eerder genoemde voorwaarden. Met ingang van 1 januari 2018 kun je misschien recht hebben op het jeugd-LIV.

Wat als mijn medewerker pas in de loop van het jaar bij mij in dienst komt?

Ook dan geldt de voorwaarde van 1.248 verloonde uren per jaar. Deze uren worden dus niet evenredig verminderd. Ook als je een onderneming overneemt tellen de verloonde uren van de overdragende werkgever niet mee. De werknemer moet bij jou 1.248 verloonde uren hebben.

Ik heb voor mijn medewerker al recht op loonkostenvoordeel, heb ik dan ook recht op het LIV?

In dit geval krijg je alleen het loonkostenvoordeel voor de werknemer als dat hoger of even hoog is als het LIV. Is het LIV hoger? Dan krijg je alleen het LIV uitbetaald.

Hoe hoog is het LIV?

Het LIV is maximaal €2000,- per medewerker per jaar. Je kunt dit het snelste berekenen via de regelhulp van de overheid

Wat moet ik doen om gebruik te maken van het LIV?

Je hoeft het LIV niet aan te vragen. Aangifte doen over 2017 is voldoende. Het UWV beoordeelt op basis van de polisadministratie voor welke werknemers je recht hebt op het LIV. Het is hierbij belangrijk om het aantal verloonde uren goed in te vullen. Als deze gegevens niet kloppen loopt u het LIV misschien helemaal of voor een deel mis. Uitbetaling van het LIV wordt in 2018 gedaan.

 

LEES OOK: Compensatieregeling loonkosten oudere werknemers

Delen